Postgrau en Eficiència Energètica d'Edificis segons la ISO 50.001 

M50403 

-

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
 

L'ús racional i eficient de l'energia, així com dels recursos naturals, en general , constitueix avui dia, una prioritat indiscutible i necessària. De fet, forma part de les principals estratègies i decisions polítiques que afecten el desenvolupament econòmic i social. D'altra banda, segons la mateixa Comissió Europea "l'Eficiència Energètica ha de ser portada fins a un nou nivell, amb un potencial assolible de reducció del 20%".

 

La ISO 50001 és una norma internacional d'estandarització especialment creada pels sistemes de gestió de l'energia, que es converteix en un instrument fonamental per assolir aquests objectius .  Aquesta normativa té com objectiu mantenir i millorar un sistema de gestió d'energia a una organització amb el propòsit de la millora continua de l'eficiència energética, l'ús d'energia  i el consum energètic, per tal de tenir un impacte sobre l'eficiència, els costos i l'emissió de gasos.

El curs s'estructura  seguint el plantejament  de la ISO 50001 ( Plan, Do, check, Act).

  

  Descarrega el catàleg (PDF) 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

  Postgrau homologat per L’Agència de Certificació Professional, ACP, per l’accés a la certificació professional.