La formació del CAATEEB

La formació del CAATEEB dóna resposta, mitjançant la transmissió de coneixement,  a les necessitats professionals actuals dels nostres col·legiats.
 

Característiques

 • Una formació especialitzada i adaptada.
 • Dirigit als professionals del procés constructiu.
 • Impartit mitjançant una metodologia que combina la teoria amb la pràctica en un entorn participatiu.
 • Amb un quadre de professors/res que combinen la seva activitat professional amb la docència.
 • Complementada amb les activitats i els recursos necessaris que faciliten l’assoliment dels seus coneixements: visites d’obra, conferències, taules rodones, casos pràctics, borsa de treball, campus virtual...

La formació del CAATEEB s'estructura amb les següents àrees de coneixement:

 • Activitats pericials
 • Energia, Mediambient i Construcció sostenible
 • Gestió i Organització en la construcció
 • Habilitats humanes
 • Informàtica i TIC
 • Interiorisme
 • Legislació i normativa
 • Obra nova
 • Rehabilitació i  Sostenibilitat​
 • Seguretat i Salut en la construcció
 • Urbanisme

Accions formatives

 • Màster i Postgraus: Programes formatius de llarga durada relatius als perfils professionals i ocupacions de l'arquitecte tècnic i l'enginyer d'edificació.
 • Formació Contínua: Accions formatives o informatives de curta durada, que tracten una temàtica molt concreta que el professional ha de conèixer per estar al dia sobre novetats tècniques, organitzatives o legislatives, i que permetran que pugui desenvolupar les seves funcions amb la màxima eficàcia.
 • Formació in company: formació adreçada a les empreses que vulguin un programa formatiu a mida que s’ajusti a les seves necessitats específiques.

Més informació:

formacio@apabcn.cat
932 40 20 60 - 933 93 37 41