La formació del CAATEEB 

La formació del CAATEEB dóna resposta, mitjançant la transmissió de coneixement,  a les necessitats professionals actuals dels nostres col·legiats.
 

Característiques 

 

 • Una formació especialitzada i adaptada.
 • Dirigit als professionals del procés constructiu.
 • Impartit mitjançant una metodologia que combina la teoria amb la pràctica en un entorn participatiu.
 • Amb un quadre de professors/res que combinen la seva activitat professional amb la docència.
 • Complementada amb les activitats i els recursos necessaris que faciliten l’assoliment dels seus coneixements: visites d’obra, conferències, taules rodones, casos pràctics, borsa de treball, campus virtual, ...

 

La formació del CAATEEB s'estructura amb les següents àrees de coneixement:

 

 • Activitats pericials
 • Energia, Mediambient i Construcció sostenible
 • Gestió i Organització en la construcció
 • Habilitats humanes
 • Idiomes
 • Informàtica i TIC
 • Interiorisme
 • Legislació i normativa
 • Obra nova
 • Rehabilitació i Manteniment d'Edificis
 • Seguretat i Salut en la construcció
 • Urbanisme

 

 

 

 Accions formativesfoto  

 

 • Màster i Postgraus: Programes formatius de llarga durada relatius als perfils professionals i ocupacions de l'arquitecte tècnic i l'enginyer d'edificació.
 • Formació Contínua : Accions formatives o informatives de curta durada, que tracten una temàtica molt concreta que el professional ha de conèixer per estar al dia sobre novetats tècniques, organitzatives o legislatives, i que permetran que pugui desenvolupar les seves funcions amb la màxima eficàcia.
 • Formació in company: formació adreçada a les empreses que vulguin un programa formatiu a mida que s’ajusti a les seves necessitats específiques.

 

Més informació:

formacio@apabcn.cat

93 240 20 60 - 93 393 37 41

No es pot visualitzar aquest element web. Per corregir el problema, obriu aquesta pàgina web en un editor HTML compatible amb el Windows SharePoint Services com ara el Microsoft Office SharePoint Designer. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor web.