Formacio en línia

L'Area Building School és una plataforma formativa on line, dirigida als professionals de l'edificació i conformada per la col·laboració dels Col·legis d'Aparelladors de Barcelona i Madrid amb l'aval del CGATE.

L'Area Building School és una plataforma formativa on line, dirigida als professionals de l'edificació i conformada per la col·laboració dels Col·legis d'Aparelladors de Madrid (COAATM) i el CAATEEB. Això ens permet sumar esforços, guanyar eficiència i compartir l'enorme experiència d'ambdues institucions en matèria de formació.

A més a més, contem amb l'aval del Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya.

Oferim cursos que comprenen des d'aspectes de caràcter tècnic, de gestió, peritatge i rehabilitació, fins a uns altres per adquirir competències transversals com idiomes, informàtica, relacions humanes, etc. L'objectiu que ens plantegem des de l'Area Building School és apropar la formació permanent i el desenvolupament competencial als professionals del sector de l'edificació.

Avantatges de la formació on line

La metodologia e-learning aplicada als nostres cursos comporta multitud d'avantatges, com:

  • L'eliminació de les barreres geogràfiques.
  • La flexibilitat per adaptar-se als horaris més convenients de cada alumne, permetent la confecció d'un calendari d'estudi a la seva mesura.
  • L'individualització de continguts i un seguiment personalitzat mitjançant la tutorització continuada, doncs permet respectar les diferències entre els diferents perfils d'alumnes en un mateix grup. L'alumne adapta la formació al seu ritme i pot profunditzar en aquells temes que siguin del seu interès.
  • El cost. La formació on line ens permet minimitzar els costos en infraestructures i, per tant, oferir un preu més competitiu i ajustat.
  • La possibilitat d'accedir a material multimedial i aprofitar les potencialitats de la xarxa 2.0 per realitzar activitats de caire més col·laboratiu i dinàmic.

El campus

Els cursos de l'Area BS es realitzen en un entorn d'aprenentatge en línia basat en Moodle, que es caracteritza per la seva interfície intuïtiva i per la seva facilitat d'ús.

També disposes d'un tutorial on expliquem com funciona el campus, des de la possible inscripció fins els apartats que contempla un curs.

Pots accedir a l'Area Building School i veure els diferents cursos que s'estan oferint ara mateix.

També pots registrar-te per poder accedir al nostre curs de demostració i a la nostra Comunitat Virtual, on trobaràs vídeos, articles i fòrums sobre temes actuals del sector.

Metodologia i avaluació de la formació on line

Tots els cursos oferts a l'Area Building School estan realitzats per poder realitzar-se de manera autònoma, amb la presència d'un tutor (professor) especialista en la matèria, que resoldrà qualsevol dubte o problema que pugui sortir durant el procés d'aprenentatge, així com guiar i orientar als nostres alumnes durant aquest.

Disposaràs d'uns materials elaborats pels nostres col·laboradors per atendre específicament els continguts que es plantegen, i una guia didàctica en la qual es detallen tots els aspectes relacionats amb el procés d'ensenyança. A més a més, es proposen diferents activitats com fòrums de debat, pràctiques o qüestionaris, que permeten una reflexió sobre els temes treballats i consolidar un aprenentatge significatiu. L'avaluació d'aquestes evidències de treball es realitza de manera continuada seguint la planificació de la guia d'aprenentatge, seran d'obligat compliment per poder aconseguir el certificat d'assoliment dels continguts del curs.

Tutors i administradors en la formació on line

En la formació on line el professor rep la denominació de tutor, ja que és la figura que respondrà als dubtes dels alumnes, coordinarà i moderarà els fòrums de debat i avaluarà als estudiants.

A cada curs també hi ha present un dinamitzador, serà el teu company i la seva tasca fonamental és la de garantir l'èxit dels programes formatius, fent el seguiment i suport de l'alumnat al llarg de tot el curs.

Els administradors duen a terme les tasques logístiques i administratives, aquesta figura recau sobre el personal de l’àrea de formació del CAATEEB i la del COAATM.


Podeu contactar amb nosaltres per mail a:
informacion@areabs.com