Pla de formació per a les oposicions de l'Ajuntament de Barcelona per cobrir 30 places de tècnic mitjà en arquitectura tècnica

El CAATEEB ha preparatun pla de formació específic per a la convocatòria de 30 places de tècnic/a mitjà/ana en  arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure

​​​​​​​​​​​​L'Ajuntament de Barcelona ha convocat 30 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Arquitectura de l´Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició lliure, corresponent al grup A, subgrup A2, escala d'administració especial, subescala tècnica i règim funcionarial. Podeu consultar les bases de la convocatòria

El CAATEEB ha preparat un pla de formació específic per a les persones interessades a presentar-se en aquesta convocatòria.

Pla de formació per a la preparació de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona​


Urbanisme
Data d'Inici: 26/04/2021
Duració: 21 hores
Modalitat: Videoconferència
Seguretat
Data d'Inici: 27/04/2021
Duració: 6 hores
Modalitat: Videoconferència
Metodologia BIM
Data d'Inici: 11/05/2021
Duració: 4 hores
Modalitat: Videoconferència
Referenciació espaial
Data d'Inici: 25/05/2021
Duració: 3 hores
Modalitat: Videoconferència
Ordenances
Data d'Inici: 26/05/2021
Duració: 3 hores
Modalitat: Videoconferència
Patrimoni històric-artístic
Data d'Inici: 01/06/2021
Duració: 3 hores
Modalitat: Videoconferència
Matèria enderrocs i residus
Data d'Inici: 02/06/2021
Duració: 6 hores
Modalitat: Videoconferència
Llicències
Data d'Inici: 15/06/2021
Duració: 6 hores
Modalitat: Videoconferència
Patologies estructurals
Data d'Inici: 21/06/2021
Duració: 4 hores
Modalitat: Videoconferència
Accessibilitat
Data d'Inici: 22/06/2021
Duració: 3 hores
Modalitat: Videoconferència
Tancaments
Data d'Inici: 28/06/2021
Duració: 4 hores
Modalitat: Videoconferència
Enllumenat públic
Data d'Inici: 29/06/2021
Duració: 4 hores
Modalitat: Videoconferència
Manteniment d'edificis
Data d'Inici: 06/07/2021
Duració: 12 hores
Modalitat: Videoconferència
Contaminació Acústica
Data d'Inici: 29/09/2021
Duració: 4 hores
Modalitat: Videoconferència