La Corredoria

La Corredoria d'Assegurances del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona us informa, assessora i gestiona les vostres peticions relacionades amb la pòlissa de responsabilitat civil alhora que us assesora i gestiona les peticions d'altres assegurances.

Serveis

  • Informació i assessorament personalitzat: Donar a coneixer els productes asseguradors existents al mercat en relació amb l'exercici de la professió i de la responsablitat civil que se'n deriva.
  • Buscar les millors alternatives asseguradores al mercat per donar cobertura als col·legiats.
  • Tramitació de les reclamacions que s'en deriven de la responsabilitat civil del col·legiats.
  • Gestió de les peticions relacionades amb les necessitats del col·legiat amb les diverses companyies (MUSAAT, PREMAAT...).
  • Assessorament en assegurances personals.
  • Pressupostos sense compromís.
 ASP Corredoria

Horari del servei

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 15 hores
Visites concertades: De dilluns a dijous de 15 a 17 hores
email: atclients@aspcorredoria.cat
Segona planta de la seu del CAATEEB a Barcelona (Bon Pastor, 5)
Telèfon: 93 551 16 16
Fax: 93 551 16 17