07/04/2014 
Serveis professionals en general 

 Arquitecta tècnica liberal 

Arquitecta tècnica liberal s'ofereix per a realitzar diferents tasques
 
 

Arquitecta tècnica liberal s'ofereix per a realitzar les tasques següents:

 • E-llicències
 • Projectes i direccions de reforma i rehabilitació
 • Estat de medicions i pressupostos
 • Plans i coordinació de seguretat i salut
 • Aixecaments de plànols
 • Informes i dictàmens
 • Ites
 • Cèdul·les d'habitabilitat
 • Renders
 •  Legalitzacions de locals
 • Tràmits administratius, com ara l'obtenció de llicències i subvencions.


  Contacte: Marta
  Telèfons: 696 896 574 / 93 437 86 97
  Correu electrònic: arctecnic@gmail.com