07/04/2014 
Seguretat i prevenció 

 Estudis de seguretat 

Equip format per arquitectes tècnics i tècnics superiors en prevenció de riscos laborals s’ofereix per a la realització d’estudis de segu­retat i salut.


 

 

Estudis de seguretat

 

Equip format per arquitectes tècnics i tècnics superiors en prevenció de riscos laborals s’ofereix per a la realització d’estudis de segu­retat i salut (memòria, pressupost, detalls i documentació gràfica).

 

Oriol

Tel. 639 891 063