Serveis professionals en general 

 S'ofereix arquitecta tècnica 

Arquitecta tècnica liberal especialitzada en rehabilitació, reforma i reforç estructural d'edificis
 

Serveis d'arquitecta tècnica a mode de professional liberal especialitzada en la rehabilitació, la reforma i el reforç estructural d'edificis:

  • definició de partides i estats de mesuraments
  • projectes tècnics
  • estudis i coordinacions de seguretat i salut
  • redacció d'Informes d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
  • de Certificats d'Habitabilitat d'Habitatge Usat
  • de Certificats d'Eficiència Energètica (CEE)
  •  d'Informes pericials, etc.

 

Especialitzada en el tracte amb comunitats de propietaris

 

Pilar Sierra

Telèfon: 607 76 40 40