Servei de validació i registre 

Actualitat

29-12-2017

Publicació de la tarifa del Servei de Validació per a l'any 2018

En l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, que va tenir lloc el passat 14 de desembre de 2017, es va acordar, respecte del servei de validació, mantenir la tarifa de l’any 2017. ...

28-11-2017

Consultes sobre visats per correu electrònic

Et pots adreçar al departament de visats fent les teves consultes digitalment enviant un correu electrònic a l’adreça: visats@apabcn.cat

24-10-2017

Quan cal la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte o d'execució?

Per tal de complir amb la legislació vigent, cal conèixer quan és necessària la presència del coordinador de seguretat i salut. En el cas que la CSS sigui obligatòria, cal informar al client per tal que aquesta l'assumeixi un tècnic competent.

11-10-2017

Com es pot saber si un habitatge disposa de Cèdula d’habitabilitat?

Podem saber si un habitatge disposa de Cèdula d’habitabilitat realitzant la consulta per I...

10-10-2017

Què cal fer en un ITE si es detecta una situació de risc?

En cas de detectar una situació de risc imminent per a la salut i la seguretat de les pers...