Servei de validació i registre 

Actualitat

04-06-2020

Redacció d’informes d’Inspecció tècnica de l’edifici segons el Decret 67/2015

Document Guia 08 sobre la redacció d’informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici segons el Decret 67/2015.

04-06-2020

Què fer quan la ITE té requeriments per part de l'Agència de l'Habitatge?

Quan es presenta l’informe ITE a l'Administració per l'obtenció del Certificat d'Aptitud, aquesta té un màxim de 3 mesos des de la data de la sol·licitud per resoldre's. Poden aparèixer requeriments, ...

04-06-2020

10 aspectes a tenir en compte en redatar ITE's

A continuació fem un recull d'informació d'interès per aquells professionals que redacten Informes d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

03-06-2020

8 avantatges de sol·licitar la validació d’idoneïtat en visar el document ITE

El CAATEEB ofereix la validació d’idoneïtat de l’informe ITE com a valor afegit al tràmit ...