Servei de validació i registre 

Actualitat

20-07-2020

Com consultar el meu historial de facturació?

Consulta el teu historial de facturació d'una manera fàcil i rápida a través de l'oficina virtual.

13-07-2020

Sol·licitud de compulsa de documentació visada

Entre tots els avantatges que suposa el visat dels treballs professionals trobem la garantia, tant pel tècnic com pel client, que la documentació s’arxiva i custòdia durant el període de responsabilit...

13-07-2020

Funcions en matèria de Seguretat i Salut de la DEO i la DO + DEO en cas d'un únic contractista

Segons l’article 7 del RD1627/1997, quan no sigui necessària la designació de coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, serà la direcció facultativa qui l’assumirà.

07-07-2020

Avantatges en el visat del Llibre de l'Edifici (LEweb)

Tramita el visat elaborant el llibre de l’edifici utilitzant gratuïtament l’aplicació del ...

30-06-2020

Avantatges del visat del Llibre d'incidències digital (Liweb)

En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb mitjançant l’eina del CAATEEB,...