Servei de validació i registre

Actualitat

19-04-2021

Els marcadors per l’elaboració dels teus projectes en PDF

Els marcadors faciliten molt la lectura del document a tercers i donen qualitat al teu treball.

12-04-2021

Contingut del llibre de l'edifici

Redacta el teu llibre de l’edifici segons el decret 67/2015. Recorda que tens a la teva disposició el LEWEB per generar de forma ràpida i senzilla el llibre de l’edifici.

23-03-2021

Cal disposar del Llibre d'incidències diligenciat en totes les obres de construcció en les que sigui d'aplicació el RD 1627/97

El llibre d'incidències és un document que hi ha d'haver a tota obra, reconegut pel Real Decret 1627/97 com a únic mitjà per dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut.

15-03-2021

Pautes per tramitar certificats d'habitabilitat de segona ocupació

A continuació fem un recull d’alguns aspectes que cal considerar a l’hora de tramitar cert...

01-03-2021

Com facturar un expedient a nom d’un tercer

A continuació s'explica com es pot facturar el visat a nom del vostre despatx professional...