29/05/2020 
FAQ 

 9 aspectes que has de saber sobre el certificat d'habitabilitat d'habitatge usat 

Tramita un certificat d'habitabilitat en 10 minuts amb aquestes eines al teu abast