12/4/2021
VISATS

 Contingut del llibre de l'edifici

Redacta el teu llibre de l’edifici segons el decret 67/2015. Recorda que tens a la teva disposició el LEWEB per generar de forma ràpida i senzilla el llibre de l’edifici.

​​​​​El 5 de maig de 2015 es va publicar al DOGC el decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. Aquest decret és el que regula actualment el contingut que ha de tenir el llibre de l'edifici.

A continuació es descriu el contingut de dos tipus d'edificis d'habitatges, els d'obra nova o resultats d'una gran rehabilitació, o bé els edificis d'habitatges ja existents.

Nova construcció o provinents d'una gran rehabilitació

 • Quadre de registre de dades
  Iclou les dades inicials de l’edifici, dels interventors i les referents a la llicència. També ha d’incloure el registre d’incidències i el d’operacions de manteniment. 
 • Documentació d’especificacions tècniques
  ​Ha d’anar signat per un tècnic competent i ha de contenir plànols de l’edifici així com els esquemes de xarxes d’instal·lacions, juntament amb la descripció dels materials utilitzats i les solucions constructives.

  Finalment cal que estiguin integrades les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici així com les recomanacions per emergències.
 • Arxiu de documents
  ​Ha de contenir l'índex indicant quins arxius s’adjunten en el llibre. En aquest arxiu hi podem trobar el final d’obra, la llicència, el certificat d’eficiència energètica... 
 • Manual de l’habitatge
  ​Recull de dades i instruccions dels habitatges individuals per a cada propietari individual. Aquest contindrà plànols i seccions de l’habitatge així com els esquemes de xarxes d’instal·lacions, les instruccions d’ús i manteniment i les garanties i manuals de funcionament dels equips individuals.

Edificis existents

 • Registre d’incidències
  Apartat on s'han d'informar les incidències que es presentin a l’edifici. Cal indicar un breu enunciat de l’assumpte, la data i la descripció d’aquest. 
 • Instruccions d’ús i manteniment
  Cal indicar l’ús i funcionament dels components singulars de l’edifici i les operacions de manteniment i revisió que siguin necessàries o recomanables per conservar l’edifici en bon estat amb inclusió de la seva periodicitat. 
 • Arxiu de documents 
  Pel que fa a la tramitació del llibre de l’edifici podeu comptar amb el LEWEB, una aplicació creada pel col·legi per a poder redactar el llibre de l’edifici de forma ràpida i senzilla.

  L'ús d'aquesta  aplicació té un cost, però al visar el llibre de l’edifici es retornarà l’import.

  Els criteris de validació del CAATEEB van molt lligats a l’estructura que té el LEWEB i es basen en el Decret 67/2015.​
​​
Nova edificacióEdificis existents
 • ​Introducció 
 • Dades inicials
 • Agents de l'edificació
 • Dades administratives i jurídiques
 • Registre d'incidències
 • Registre d'operacions de manteniment
 • Plànols
 • Esquemes de xarxes
 • Instruccions d'ús i manteniment
 • Documents de substitució, modificació o ampliació del DET per incidències produïdes
 • Recomanacions per emergències
 • Arxiu de documents
 • Acta de recepció del llibre de l'edifici i compromís a la seva actualització

 

 • ​Introducció
 • Dades inicials
 • Agents de l'edificació
 • Dades administratives i jurídiques
 • Registre d'incidències
 • Registre d'operacions de manteniment
 • Instruccions d'ús i manteniment
 • Documents de substitució, modificació o ampliació del DET per incidències produïdes 
 • Recomanacions per emergències 
 • Arxiu de documents 
 • Acta de recepció del llibre de l'edifici i compromís a la seva actualització


​​