4/6/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Què fer quan la ITE té requeriments per part de l'Agència de l'Habitatge?

Quan es presenta l’informe ITE a l'Administració per l'obtenció del Certificat d'Aptitud, aquesta té un màxim de 3 mesos des de la data de la sol·licitud per resoldre's. Poden aparèixer requeriments, a continuació us expliquem com procedir.

En cas que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya detecti alguna incidència que s'hagi de resoldre prèvia a la resolució del Certificat d'Aptitud, farà arribar una carta de requeriment a la propietat o persona a efectes de notificacions: 

  1. El tècnic haurà de modificar el document ITE al Portal Generador d'informes
  2. El tècnic haurà de modificar el visat del document ITE
  3. La propietat haurà de tornar a presentar el document ITE modificat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya com a resposta al requeriment.

 NOTA: En cas que el tècnic per encàrrec de la propietat hagi de fer aquesta presentació, caldrà que disposi d'una autorització expressa de la propietat.

 A continuació expliquem cada pas.

Recordeu que per tal de reduïr al màxim posteriors incidències, el CAATEEB ofereix la validació d'idoneïtat del document ITE com a valor afegit al visat  

1. Com es modifica un ITE al Portal Generador d'Informes ITE?

Per saber com es pot modificar un document en el Portal Generador d'Informes ITE, podeu consultar la pregunta freqüent  Com es modifica un informe ITE al Portal Generador?   

2. Com es modifica el visat del document ITE?

Un cop modificat el document ITE en el Portal Generador d'Informes ITE de l'AHC, caldrà fer-ho també al document visat. Com fer-ho?   

Buscar l'expedient en l'oficina virtual del CAATEEB amb el número de visat o previsat 

  • Caldrà clicar el botó “Tràmits intermitjos” 
  • En el desplegable caldrà marcar l’opció “Afegir documents i/o Modificar dades”
  • En el desplegable “Afegir Treballs” caldrà marcar “Informe ITE – Informe Tècnic d’Edifici” i en el desplegable “Tipus de document” triar l’opció DITE. Amb això es crea una segona línia de l’historial per enviar el nou document ITE amb les modificacions requerides per l’AHC.
  • En l'historial de documents, caldrà afegir el requeriment rebut per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en la línia DJM1 – Documentació Justificativa de la Modificació
  • També en l'historial de documents, caldrà afegir el nou document ITE en l'apartat DITE - Document d'Inspecció Tècnica de l'Edifici.
  • Finalitzades les accions a l'historial de documents, caldrà prémer el botó "Sol·licitar Visat" per tal que l'expedient quedi pendent de revisió.   
3. Com es presenta el document modificat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya?

La propietat, o el tècnic per encàrrec i mitjançant autorització expressa, haurà de tornar a presentar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el document amb les modificacions explicades en l'apartat anterior, en el termini que s'indiqui en el propi requeriment. En el següent enllaç de l'AHC trobareu més informació sobre la tramitació del Certificat d'Aptitud.