8/6/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Què cal fer en un ITE si es detecta una situació de risc?

En cas de detectar una situació de risc imminent per a la salut i la seguretat de les persones i les coses caldrà valorar-les com deficiències greus o molt greus, segons la gravetat de la situació.

En cas de detectar una situació de risc imminent per a la salut i la seguretat de les persones i les coses caldrà valorar-les com deficiències greus o molt greus, segons la gravetat de la situació.

  1. Caldrà de fer una proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents a adoptar amb caràcter previ a l’execució de les obres i informar del termini orientatiu per esmenar la deficiència.

    Si les mesures cautelars ja han estat preses per una altre tècnic s’ha d’anotar en l’informe ITE el nom del tècnic i la titulació professional.

  2. S’haurà de comunicar a l’Ajuntament mitjançant el Comunicat a l’ens local del municipi en supòsits de situacions de risc per a les persones i que podreu torbar a la web de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

Si la comunicació de risc ja està feta quan es redacta la ITE recomanem que s’adjunti a l’apartat 11.3. Recomanacions necessàries per a un correcte manteniment i conservació, per tal que també la disposi l’Agència de l’Habitatge inclosa en l'informe per a la sol·licitud del Certificat d'Aptitud.

Recordeu que si l’Informe ITE presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus i per tant s’han detectat situacions de risc, sense les mesures cautelars executades comportarà una resolució denegatòria d’aptitud. Si voleu conèixer quins tipus de certificat d'Aptitud emet l'Agència Catalana de l'Habitatge podeu consultar l'apartat d'Actualitat del Servei de Validació, on trobareu aquesta i altres preguntes freqüents resoltes.

Es recorda també que la ITE forma part dels treballs que es poden acollir a la pòlissa col·lectiva del CAATEEB en el moment de visar.

Trobareu més informació sobre el visat i idoneïtat de la Inspecció Tècnica de l'Edifi i i eines d'ajuda per a la redacció de l'informe, en l'apartat de Tràmits destacats. També trobareu aquesta i altres preguntes freqüents resoltes en l'apartat d'Actualitat del Servei de Validació.