8/6/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Ha de passar la ITE un habitatge unifamiliar?

Una de les novetats que va tenir el Decret 67/2015 que va entrar en vigor ara fa dos anys, és la inclusió dels habitatges unifamiliars. Expliquem a continuació els detalls

Una de les novetats que va tenir el Decret 67/2015 que va entrar en vigor ara fa dos anys, és la inclusió dels habitatges unifamiliars. Cal tenir en compte que tenen unes particularitats que els diferencien dels plurifamiliars, aquestes són:

  • Resten exclosos els edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.
  • L’obligatorietat de presentar l’ITE a l’Administració en funció de l’antiguitat de l’edifici per a un edifici unifamiliar és:

 Any de construcció

Termini màxim per presentar la ITE a l'Administració

 Anteriors a 1900

 Fins al 31 de desembre de 2016

 Entre 1901 i 1930

 Fins al 31 de desembre de 2017

 Entre 1931 i 1950

 Fins al 31 de desembre de 2018

 Entre 1951 i 1960

 Fins al 31 de desembre de 2019

 Entre 1961 i 1975

 Fins al 31 de desembre de 2020

 A partir de 1975

 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Si voleu conèixer el termini màxim per presentar la ITE a l'Administració en tots els supòsits que estableix el Decret 67/2015 podeu constultar la pregunta freqüent Quins edificis han de pasar la inspecció técnica obligatòria? 

 Els que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

 Per trobar més informació relacionada amb la Inspecció Tècnica de l'Edifici i el tràmit d'obtenció del Certificat d'Aptitud podeu consultar l'apartat ITE dins dels tràmits destacats del Servei de Validació.