15/2/2021
Certificació energètica

 Procediments per a la certificació d’eficiència energètica

Una de les dades que ha de contenir l’informe d’eficiència energètica, és el procediment reconegut utilitzat per elaborar-lo.

​​​​Per elaborar l'informe d'eficiència energètica existeixen diferents procediments admesos. A l'informe s'especificarà el procediment reconegut utilitzat per obtenir la qualificació d'eficiència energètica. Caldrà utilitzar sempre la ultima versió actualitzada.

Consulteu i descarregueu-vos aquí els diferents programes​.EDIFICIS NOUS

Ús edifici Eina
Habitatges, petit, mitjà i gran terciariHULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER)
HabitatgesCERMA
Habitatges, petit i mitjà terciariComplement CE3X
Habitatges individuals, unifamiliars, plurifamiliars i terciarisCYPETHERM HE Plus
Habitatges individuals, unifamiliars, plurifamiliars i terciarisSG SAVE

 

EDIFICIS EXISTENTS

Ús edifici Eina
Habitatges, petit, mitjà i gran terciariHULC (Herramienta Unificada LIDER-CALENER)
HabitatgesCERMA
Habitatges, petit, mitjà i gran terciariCE3X
Habitatges, petit, mitjà i gran terciariCE3
Habitatges individuals, unifamiliars, plurifamiliars i terciarisCYPETHERM HE Plus
Habitatges individuals, unifamiliars, plurifamiliars i terciarisSG SAVE

 

Tots estan disponibles amb la seva documentació:

  • Manual d'Usuari
  • Manual de casos pràctics
  • Fitxes d'adquisició de dades (CE3X manual adquisició dades)
  • Guia de mesures de millora
  • Manual de fonaments tècnics

 
Recordeu que el Certificat d'Eficiència Energètica és un dels treballs que es poden acollir a la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil del CAATEEB en el moment de visar el treball professional. 

Relacionat:

Avantatges en el visat d'un certificat d'habitabilitat i eficiència energètica del mateix habitatge
Com es pot saber si un habitatge o un edifici disposa de certificat d'eficiència energètica?
Pòlissa col·lectiva inclosa en el visat d’altres treballs​

​​​​