28/5/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Què és l'AFI en els expedients d'habitabilitat?

En el moment de tramitar el visat d’una Cèdula d’Habitabilitat, tenim la possibilitat d’adjuntar l’Annex Fotogràfic. Conegueu per a que pot ser útil aquest document.

En el moment de tramitar el visat d’una Cèdula d’Habitabilitat, tenim la possibilitat d’adjuntar l’Annex Fotogràfic - AFI,  en l'expedient de visat.  

Aquest document, tot i que no és obligatori per a la tramitació del visat, és recomanable, atès que es tracta de dades gràfiques que deixen constància de la inspecció realitzada pel tècnic en l'habitatge objecte de la cèdula que es tramita o renova.  

D'altra banda, gràcies a la fe de data certa del visat, aportar aquest document en el moment de visar, constitueix una manera de deixar constància que l'estat de l'habitatge és el que ha descrit el tècnic en la cèdula d'habitabilitat, independentment dels canvis que podria sofrir després l'habitatge.