15/6/2017
ACTUALITAT

 Heu de passar la Inspecció Tècnica d'Edificis? Informació útil

La ITE és obligatòria per tots els edificis de més de 45 anys . Per passar la ITE contacteu amb el vostre aparellador de confiança o podeu posar-vos en contacte amb el CAATEEB per a que us assignin un tècnic. A continuació resolem dubtes freqüents
La ITE és una inspecció visual per descriure l'estat general de l'edifici obligatòria per tots els edificis de més de 45 anys d'antiguitat.
La obligació de sotmetre els edificis d'habitatges a inspecció técnica correspon a la propietat. També és la propietat qui tindrà l'obligació de fer la sol·licitud del Certificat d'Aptitud en un termini màxim de 4 mesos a l'Agència Catalana de l'Habitatge .
La ITE l'ha de dur a terme un tècnic competent. Tots els tècnics col·legiats al CAATEEB són competents per realitzar aquest treball per aquest motiu, per passar la ITE podeu contactar amb el vostre aparellador de confiança o bé, podeu posar-vos en contacte amb la Borsa de Professionals Lliberals en Línia del CAATEEB per a que us assignin un tècnic.
La ITE serveix per determinar l'estat de conservació de l'edifici, així com les condicions d'accessibilitat i sostenibilitat. És obligatòria per la obtenció del Certificat d'Aptitud, però també sol ser obligatòria per acollir-se a programes d'ajudes públiques per a la rehabilitació, millora de l'accessibilitat, eficiència energètica, etc., o per conèixer l'estat de conservació de l'edifici en una operació compra - venda, entre altres.
Quan es presenti la sol·licitud del Certificat d'Aptitud, l'Agència de l'Habitatge emetrà un Certificat d'Aptitud, que podrà ser Apte, Apte provisional, Apte cautelar o no apte, en funció de les deficiències que s'hagin detectat i del risc que suposin per als usuaris de l'edifici o per a la via pública.
L'aparellador us assessorarà en funció del resultat de l'informe ITE i del Certificat d'Aptitud emès, quines deficiències si hi són, s'hauran d'esmenar mitjançant obres, o bé tasques de manteniment, i en quins terminis.

Necessiteu un tècnic per ajudar-vos amb la Inspecció tècnica de l'edifici (ITE)? Ompliu el següent formulari i el Col·legi us facilitarà un professional de confiança.

Contactar amb un aparelladorTrobareu més informació, altres preguntes freqüents, el Decret 67/2015 que regula la Inspecció Tècnica dels Edificis i enllaços d'interès a l'apartat ITE dins els tràmits destacats de la pàgina del CAATEEB.