7/7/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Avantatges en el visat del Llibre de l'Edifici (LEweb)

Tramita el visat elaborant el llibre de l’edifici utilitzant gratuïtament l’aplicació del CAATEEB. Recorda que pots recuperar les despeses de visat.

Des de la web del CAATEEB pots obtenir l’aplicació informàtica que et permet formalitzar el llibre de l’edifici de forma intuïtiva i complint amb els requisits del Decret 67/2015. Adquirir aquesta aplicación, té un cost que es pot recuperar al tramitar el visat del llibre de l’edifici, a la vegada també podràs recuperar l’import de les despeses de visat.

Com puc recuperar l'import de la compra de l’aplicació?

Quan adquirexes l’aplicació, s’emet una factura que al donar d’alta l’expedient de visat, cal informar del número d'aquesta i un cop obtingut el visat, es retorna la totalitat de l’import de la compra de l’aplicació. 

Per tant es pot elaborar el llibre de l’edifici utilitzant l’aplicació del CAATEEB de manera gratuïta, tramitant el visat d’aquest.

Aquesta factura s’informarà en el camp habilitat a la pantalla del treball de l’expedient que donarem d’alta des de l’oficina virtual del CAATEEB. Dins d’aquesta pantalla trobem un apartat que es diu “Dades específiques del treball” i dins d’aquest trobem el camp “Número de factura LEWEB”.

Com puc recuperar l'import del visat del llibre de l’edifici?

Les despeses de visat de l'expdient del llibre de l'edifici, també es poden recuperar si disposeu d’un altre expedient ja visat corresponent a una ITE, a una Direcció d’execució d’obra (DEO) o Direcció d’obra + Direcció d’execució d’obra, que correspongui al mateix emplaçament que el llibre de l’edifici elaborat, sempre que no s’hagi renunciat.

Aquest expedient ja estarà donat d’alta al nostre historial d’expedients, ja que serà previ a l’elaboració del llibre de l’edifici. Per tal que s’apliqui aquest descompte, caldrà afegir l’encàrrec de visat del llibre de l’edifici a la mateixa obra. D’aquesta manera s’obté el visat del llibre de l’edifici totalment gratuït gràcies a la utilització de l’aplicació del CAATEEB.  

Podeu ampliar la informació i adquirir l’aplicació informàtica per fer el llibre de l'edifici del CAATEEB aquí.

Trobareu altres avantatges en el visat d'expedients com ara el Llibre d'incidències web, la validació dels informes ITE i altres, en l'apartat d'Actualitat del Servei de Validació.

Podeu trobar els vídeos informatius per visar amb la nova oficina virtual.