15/10/2018 
PREGUNTES FREQÜENTS 

 Avantatges en el visat del Llibre de l'Edifici (LEweb) 

En adquirir un Llibre de l’Edifici web – LEWeb mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import d’aquest Llibre de l’Edifici en tramitar el visat i a la vegada també podreu recuperar l’import d’aquest visat.
 

El LEweb és una eina web que facilita de forma intuïtiva la gestió del Llibre de l'Edifici segons el Decret 67/2015 de forma digital. En adquirir un Llibre de l’Edifici web – LEWeb mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import d’aquest Llibre de l’Edifici en tramitar el visat i a la vegada també podreu recuperar l’import d’aquest visat.

De moment, el sistema de devolució no és automàtic, i per tant, per gaudir d’aquests avantatges, s'haurà de procedir com segueix.

El tipus d'expedient de visat que s'ha de donar d’alta és un expedient de Manual d’us i Manteniment pel llibre de l’edifici dins el grup Altres Treballs en l'apartat Visats de l'Oficina Virtual del CAATEEB.

Com puc recuperar l'import de l'eina LEweb?

  • En l'historial de documents del visat, en l'apartat Notificació Interna (NOI) s'haurà d'aportar un escrit sol·licitant l'abonament de l’import del LEweb i informant del número de la factura emesa per la compra de l’eina LEweb.

D'aquesta manera emès el visat, procedirem a emetre l'abonament corresponent al LEweb,  i per tant, recuperareu el 100% de l'import del Llibre de l'Edifici que heu adquirit amb l'eina del CAATEEB.

Com puc recuperar l'import del visat del LEweb?
També podeu recuperar l'import del visat d'aquest llibre redactat amb l'eina del CAATEEB, si disposeu d’un visat corresponent a una ITE o Direcció d’Execució d’Obra  o Direcció d’obra + Direcció d’execució d’obra del mateix emplaçament que el LEWeb que heu adquirit - sempre que no s'hagi renunciat.

  • En l'historial de documents del visat, en el mateix apartat Notificació Interna (NOI), en el mateix escrit, ens podeu informar del número de visat d'obra o ITE relacionat per l'emplaçament.

D'aquesta manera emès el visat, procedirem també a emetre l'abonament corresponent al visat del Llibre de l'Edifici si es sol·licita dins del termini de 3 mesos des de l'alta del visat i per tant, recuperareu el 100% del cost de visat d'aquest LEweb fet amb l'eina del CAATEEB.

Podeu ampliar més informació sobre el LEweb - Llibre de l'edifici digital i l'eina telemática del CAATEEB.

Trobareu altres avantatges en el visat d'expedients com ara el Llibre d'incidències web, la validació dels informes ITE i altres, en l'apartat d'Actualitat del Servei de Validació.