30/6/2020
ACTUALITAT

 Avantatges del visat del Llibre d'incidències digital (Liweb)

En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb mitjançant l’eina del CAATEEB, l'import es recupera en tramitar el visat. 

En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import  en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències, tant si actueu com a direcció facultativa o com a coordinador de seguretat en l’execució de la obra. 

En visar el treball de Coordinador en fase d’execució, us apareixerà a la pantalla les "dades especifiques", que s'hauran d'informar i entre les quals trobareu dos camps referents al llibre d’incidències:

  • El número de factura del Liweb
  • El número de llibre d’incidències

Si encara no teniu el Liweb el podeu aconseguir en l’enllaç que trobareu sota la casella del número de factura.
Un cop es visi aquest expedient, trobareu el concepte corresponent a l'avantatge reflectit a la factura. 

Recordeu que si es fa la diligència d’un Liweb cal omplir l’imprès LIWEB, en cas d’utilitzar un llibre d’incidències físic, caldrà omplir el LLI1.

Si en canvi, voleu visar la coordinació com a direcció facultativa, en visar el treball de Direcció d'Obra+Direcció d'Execució (DO+DEO), o bé Direcció d'Obra (DO) o bé Direcció Facultativa, us apareixerà la casella de la factura del Liweb per a que l’oficina virtual faci el descompte automàticament.

Recordeu: Si no heu sol·licitat l'abonament del Liweb en el tràmit d'alta del visat, encara hi sou a temps. Caldrà demanar-ho dins del termini de 3 mesos des de la tramitació del visat i podreu recuperar igualment el 100% de l’import del Liweb que hagueu adquirit amb l'eina del CAATEEB.

Si necessiteu ajuda per a poder donar d’alta l’expedient, podreu trobar més informació als videotutorials que tenim a la nostra página web.

Per a més información podeu consultar l'apartat d'actualitat del Servei de Validació i trobareu resposta aquesta i altres preguntes freqüents.