23/10/2018 
ACTUALITAT 

 Avantatges visat del Llibre d'incidències digital (Liweb) 

En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import  en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències.
 

En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import  en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències, tant si actueu com a Direcció Facultativa o com a Coordinador de Seguretat en l’execució de la obra. 

En visar el treball de Coordinador en fase d’execució, us apareixerà en pantalla una sèrie de camps per informar:

  • Si voleu demanar l’avantatge del Liweb
  • El número de factura de la compra del Liweb

 En fer “Comprovar” la plataforma farà les validacions necessàries i si la informació és correcte podreu continuar amb la tramitació del vostre expedient. Una vegada visat l’expedient, a la factura de les despeses de visat, us apareixerà el concepte corresponent a l’avantatge de la factura del Liweb, així com, a l’apartat “Observacions” la informació corresponent a la factura que s’ha abonat. 

Si en canvi, assumiu les funcions de la Coordinació com a Direcció Facultativa, en visar el treball de Direcció d'Obra+Direcció d'Execució (DO+DEO), de moment, el sistema de devolució no és automàtic, i per tant, per gaudir d’aquest avantatge, els passos a seguir en sol·licitar el visat són: 

  • En l'historial de documents del visat, en l'apartat Notificació Interna (NOI) s'haurà d'aportar un escrit sol·licitant l'abonament de l'import del Liweb informant del número de factura emesa per la compra del Liweb.
  • En el mateix historial de documents del visat, quan empleneu l'imprès corresponent a la diligència del llibre d'incidències (LLI1 - Dìligència llibre d'incidències) en el camp destinat a informar del número del llibre d'incidències, tingueu en compte que haureu d'informar del número del llibre electrònic, que comença per E- (exemple E021016-1). 

Si no heu sol·licitat l'abonament del Liweb en el tràmit d'alta del visat, encara ho podeu fer.  Si aquest es demana dins del termini de 3 mesos des de la tramitació del visat, podreu recuperar igualment el 100% de l’import del Liweb que hagueu adquirit amb l'eina del CAATEEB. 

Podeu ampliar més informació sobre el Liweb - Llibre d'incidències web i l'eina telemática del CAATEEB.

Per conèixer quan cal la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució, podeu consultar l'apartat d'actualitat del Servei de Validació i trobareu resosta aquesta i altres preguntes freqüents.