14/9/2017
ACTUALITAT

 L'ICAEN i el CAATEEB signen un conveni per fomentar l'eficiència energètica en l'edificació

Conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Energia i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona per promoure l’emissió de certificats energètics d’edificis amb alta qualitat tècnica

Sent els professionals de l’arquitectura tècnica uns agents essencials en el procediment de certificació energètica d'edificis, l’objecte del conveni de col·laboració és impulsar la millora de l’alta qualitat tècnica dels certificats d’eficiència energètica dels edificis,  amb la finalitat que augmenti l’interès i la motivació pels projectes de rehabilitació energètica i, en conseqüència, l’estalvi i l’eficiència energètica en el sector de l’edificació.

A través d'aquest conveni l'Institut Català de l'Energia i el CAATEEB:

  • Cooperaran per detectar aspectes tècnics o de procediment que contribueixin a una millor qualitat dels certificats, i per tant, es tradueixin en una diagnosi més acurada tant del comportament energètic dels edificis, com d’aquelles mesures que poden tenir un impacte més significatiu a l’hora de reduir-ne el consum d’energia
  • Elaboraran i compartiran informació per als procediments de revisió i validació dels Certificats d'Eficiència Energètica
  • Treballaran en la preparació i difusió d'eines d'ajuda tècnica per a l'avaluació de l'eficiència energètica dels edificis
  • Elaboraran missatges específics orientats als ciutadans  per aconseguir una comunicació òptima amb l’usuari final (propietaris, promotors o llogaters).

Podeu ampliar información en la nota de premsa publicada en l'apartat d'Empresa i Coneixement  de la Generalitat de Catalunya.  

També trobareu més informació i preguntes freqüents resoltes sobre el visat i tramitació de Certificats d'Eficiència Energètica en l'apartat d'Actualitat del Servei de Validació.