18/9/2017
ACTUALITAT

 Creix el visat en el primer semestre de 2017

Segons les dades de Visat del CAATEEB, destaca per primer cop des de l’inici de la crisi l’increment de les obres de nova construcció i de gran rehabilitació.

Segons les dades de Visat del CAATEEB, destaca per primer cop des de l’inici de la crisi l’increment de les obres de nova construcció i de gran rehabilitació. En concret durant el primer semestre de l’any 2017 les obres visades van situar en 6827, un 11% més que el mateix semestre de l’any anterior.

 • Augmenta el visat d’expedients de reforma i gran rehabilitació, un 25% durant el 1r semestre del 2017. D’aquestes obres, el 75% són obres en les que l’aparellador ha intervingut com a projectista i director d’obres sense intervenció de cap altre tècnic. En concret s’han Visat més de 3000 projectes de reforma i rehabilitació fins juny 2017, 4% més que al 1r semestre de 2016 i més de 5.000 direccions d’obra on l’aparellador intervé com a tècnic únic realitzant la direcció d’obra i direcció d’execució d’obra.
 • Pel que fa l’obra nova, s’han visat 1.831 DEO en el primer semestre de 2017, que representa un 25% més que el mateix període de l’any anterior.
 • Els treballs de seguretat i salut també han vist aquest augment, d’aquesta manera observem que el visat de Coordinacions de Seguretat i Salut ha crescut un 9% durant aquest mateix semestre.

A través de les dades d’obres visades pel CAATEEB, que han crescut de forma notable, queda reflectit el creixement del sector de l’edificació. Podeu ampliar informació i consultar les dades d’aquesta notícia a  la Nota de Premsa elaborada pel CAATEEB.

Destaquem:

 • Repunta l’obra nova i gran rehabilitació un 25% durant el 1r semestre del 2017
 • S’han Visat més de 3000 projectes de reforma i rehabilitació fins juny 2017, 4% més que al 1r semestre de 2016
 • Al primer semestre 2017 s’han visat 1.831 DEO, un 25% més que el mateix període de l’any anterior
 • 11% més d’obres d’edificació iniciades al 1r semestre 2017 segons dades de Visat del CAATEEB (6.827 obres)
 • El Visat de treballs d’obra i seguretat puja un 9% al 1r semestre 2017
 • S’han visat 5.000 direccions d’obra com a tècnic únic al 1r semestre 2017
 • Al 73% de les obres visades al CAATEEB, l’aparellador actua com a tècnic únic: projectista i director facultatiu d’obra
 • El Visat de Coordinacions de Seguretat i Salut creix un 9% durant el 1r semestre