4/6/2020
Document Guia 08

 Redacció d’informes d’Inspecció tècnica de l’edifici segons el Decret 67/2015

Document Guia 08 sobre la redacció d’informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici segons el Decret 67/2015.

El CAATEEB posa a la disposició de tots els tècnics, el Document Guia 08 per tal que serveixi d’ajuda a la redacció d’informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici segons el Decret 67/2015.  

El Document Guia 08, conté informació útil i pràctica per tal de servir d'ajuda a l'hora de redactar un informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici a través del Portal redactor d'informes ITE de l'AHC. També hi trobareu preguntes freqüents, recomanacions per tal d'evitar posteriors requeriments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i aclariments sobre el Decret 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

Consulteu el Document guia sobre redacció d'informes ITE segons el Decret 67/2015.

També podeu consultar la col·lecció sencera dels Documents Guia de Visats.  

Trobareu més informació sobre en quin moment visem el document ITE o bé, per conèixer els avantatges de la validació d'idoneïtat del informe ITE com a valor afegit al visat, en l'apartat Actualitat del Servei de validació.