30/6/2020
Preguntes freqüents

 Historial professional. Per a què serveix, quina informació proporciona i com sol·licitar-ho

L’historial professional de visats del col·legiat reflecteix  tota la relació d’obres i treballs visats que has realitzat en el decurs de la teva trajectòria professional.
L’historial professional de visats del col·legiat reflecteix  tota la relació d’obres i treballs visats que s'han realitzat en el decurs de la trajectòria professional.  Aquesta relació proporciona una valuosa informació, que és útil per acreditar davant tercers en diverses situacions, amb garantia de certificació de veracitat i data certa emesa pel Col·legi com a federatari públic.


Gràcies al visat de les intervencions professionals, podem saber i demostrar davant de qualsevol organisme, institució, companyia d’assegurances, clients, entre d’altres, els treballs que hem dut a terme durant la nostra vida professional. 

L’historial del visat ens pot servir per a:

 • Acreditar les nostres competències professionals en funció dels tipus de treballs realitzats. Molt important per justificar la nostra experiència davant els organismes oficials a l’hora de presentar-nos en concursos d’obra pública.
 • Incorporar en el nostre currículum, per validar la nostra experiència professional com a tècnics i tècniques o a l'hora d’obtenir una certificació professional.
 • Planificar la jubilació o la sortida de l’exercici professional, i comprovar l’estat dels expedients i els terminis pendents de responsabilitat decennal que queda de cada actuació en funció de les dates de final d’obra.
 • Arxiu documental. Mitjançant l'historial dels visats de l'oficina virtual podem consultar tots els documents tramitats al llarg de la nostra vida profesional.
 • Calcular el risc i cobertura necessària de l’assegurança de responsabilitat civil (obres tancades, obertes, metres visats...).
 • Donar garanties de qualitat de servei davant els nostres clients. Si les intervencions han estat validades pel Col·legi podem garantir que hem elaborat la documentació necessària i que s’ajusta als requeriments legals.


Quina informació ens proporciona l’historial?

 • Amb l'ordre cronològic dels treballs podem obtenir una relació de tots els treballs ordenats per data o bé per un període de temps determinat.
 • Emplaçament específics i/o municipis on hem actuat.
 • Els tipus de promotor privat o públic, o bé podem obtenir el llistat d’obres referents a un promotor concret.
 • El volum de pressupost visat en un període de temps.
 • Actuacions professionals o treballs realitzats: Direccions d’execució d’obra, projectes, treballs de seguretat, informes, valoracions, peritatges, aixecaments, autoritzacions d’activitats, ITES, certificats d’eficiència energètica...
 • Els tipus d’obra en què s'ha intervingut: obra nova, reforma, rehabilitació, ampliació, urbanització, enderroc...
 • Estat de les obres: oberta (obra viva), certificada parcialment o total (obra finalitzada), renunciada parcial o totalment. 
 • Dates de finalització i tramitació de les obres en períodes determinats.
 • Accés als documents tramitats en format digital.


Per tal d'obtenir el teu historial de visats professionals, caldrà només que ho sol·licitis pel canal consultes de la teva oficina virtual. 

Et recordem la importancia de tancar els expedients per delimitar la teva responsablitat civil.