20/07/2016 
PREGUNTES FREQÜENTS 

 Com facturar el visat a nom de la meva empresa? 

A continuació s'explica com es pot facturar el visat a nom del vostre despatx professional, empresa o a tercers.
 

Per facturar el visat a nom de la vostra empresa, el vostre despatx o tercers, cal emplenar, signar i segellar el document d'autorització de facturació de visats que trobarà en l'apartat formes de pagament del Servei de Validació.  

En el cas que aquest pagament es vulgui domiciliat, caldrà complimentar també, el document d'autorització de domiciliació bancària que trobarà en el mateix apartat.   

Els originals d'ambdós documents d'autorització s'hauran de fer arribar al Departament de Visats del CAATEEB prèviament a l'utilització del servei si voleu visar digitalment, o en el moment de visar, si el tràmit es fa presencialment.  

Com podré informar del pagador en l'expedient digital?  

Caldrà tenir en compte que en el procés d'alta de l'expedient, l'empresa pagadora quedi informada en l'expedient de la següent manera:  

  1. En la pantalla on s'informa de la propietat, contractant, etc., caldrà informar de l'empresa pagadora com a Contractant
  2. En omplir les dades del contractant s'haurà d'informar "Sí" que actua com a contractant i pagador de l'expedient 

Si el procés s'ha fet correctament, quan es guardi el contractant, apareixerà com a pagadora del visat l'empresa, despatx o tercer que s'hagi informat.   

Trobareu més informació sobre la facturació dels visats, en l'apartat formes de pagament de l'apartat Com tramitar? del Servei de Validació.