8/6/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 En què consisteix la revisió d'idoneïtat d'informes ITE? Què es revisa?

La validació d'idoneïtat dels Informes ITE com a valor afegit al tràmit de visat és una revisió del contingut de l'informe ITE d'acord als criteris que es troben descrits en el Document Guia 08.

La validació d'idoneïtat dels informes ITE és una revisió del contingut de l'informe d'acord amb els paràmetres descrits en el Document Guia 08 sobre la redacció d’informes d’Inspecció tècnica de l’edifici segons el Decret 67/2015, que el CAATEEB ofereix com a valor afegit al visat. Aquesta validació no comporta allargar el termini de revisió del visat, que el CAATEEB realitza en el termini màxim d'una jornada laboral.

El Document Guia 08 publicat pel CAATEEB, recull el contingut del D67/2015 de la part corresponent a la Inspecció Tècnica de l'Edifici i altres criteris de revisió que tenen per objectiu millorar la qualitat de l'informe ITE i alhora reduïr les incidències que es poden produïr en les diferents tramitacions posteriors per les quals és preceptiu l'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici; entre altres, la sol·licitud de subvencions i ajuts públics, o la sol·licitud del Certificat d'Aptitud.

Per tal que aquesta revisió serveixi per evitar requeriments, caldrà tramitar el visat i validació d'idoneïtat abans de la presentació de la ITE per la sol·licitud del Certificat d'Aptitud o tràmit que s'escaigui. Trobareu més desenvolupat aquest tema en una pregunta freqüent publicada pel CAATEEB, En quin moment visem el document ITE?

Trobareu més informació sobre el visat i idoneïtat de la Inspecció Tècnica de l'Edifi i i eines d'ajuda per a la redacció de l'informe, en l'apartat de Tràmits destacats del Servei de Validació. També trobareu aquesta i altres preguntes freqüents resoltes en l'apartat d'Actualitat del Servei de Validació.