10/10/2019
ACTUALITAT

 Nova oficina virtual per tramitar 100% digitalment

El CAATEEB ha implantat una nova plataforma digital que integra tots els tràmits i serveis del CAATEEB, i que facilita la tramitació electrònica amb les administracions públiques.

El CAATEEB ha implantat una nova plataforma digital que integrar tots els tràmits i serveis del CAATEEB, inclosos el 100% dels tràmits de visat en format digital.  Això suposa la possibilitat de fer tots els tràmits de visat de forma digital, eliminar la tramitació en paper i la implantació de la validació de la signatura electrònica de tots els documents elaborats pels col·legiats, per facilitar la tramitació electrònica a les administracions públiques.

El CAATEEB ha organitzat tant a Barcelona com a delegacions diverses jornades per explicar el funcionament de la nova Oficina Virtual

Videos informatius

Activitats

Data d'inici: 21/10/2019
Hora: 10:00
Data d'inici: 21/10/2019
Hora: 16:00
Data d'inici: 29/10/2019
Hora: 09:00
Data d'inici: 29/10/2019
Hora: 12:00

Activitats

Data d'inici: 18/10/2019
Hora: 09:00
Data d'inici: 18/10/2019
Hora: 12:00
Data d'inici: 25/10/2019
Hora: 09:00
Data d'inici: 25/10/2019
Hora: 12:00

Activitats

Data d'inici: 18/10/2019
Hora: 09:00
Data d'inici: 18/10/2019
Hora: 12:00
Data d'inici: 25/10/2019
Hora: 09:00
Data d'inici: 25/10/2019
Hora: 12:00

Activitats

Data d'inici: 12/07/2019
Hora: 09:00
Data d'inici: 12/07/2019
Hora: 12:00
Data d'inici: 19/07/2019
Hora: 09:00
Data d'inici: 19/07/2019
Hora: 12:00
Data d'inici: 18/10/2019
Hora: 09:00
Data d'inici: 18/10/2019
Hora: 12:00
Data d'inici: 25/10/2019
Hora: 09:00
Data d'inici: 25/10/2019
Hora: 12:00

Activitats

Data d'inici: 15/10/2019
Hora: 10:00
Data d'inici: 15/10/2019
Hora: 15:00
Data d'inici: 29/10/2019
Hora: 10:00
Data d'inici: 29/10/2019
Hora: 15:00