10/10/2019 
ACTUALITAT 

 Nova oficina virtual per tramitar 100% digitalment 

El CAATEEB ha implantat una nova plataforma digital que integra tots els tràmits i serveis del CAATEEB, i que facilita la tramitació electrònica amb les administracions públiques.
 

El CAATEEB ha implantat una nova plataforma digital que integrar tots els tràmits i serveis del CAATEEB, inclosos el 100% dels tràmits de visat en format digital.  Això suposa la possibilitat de fer tots els tràmits de visat de forma digital, eliminar la tramitació en paper i la implantació de la validació de la signatura electrònica de tots els documents elaborats pels col·legiats, per facilitar la tramitació electrònica a les administracions públiques.

El CAATEEB ha organitzat tant a Barcelona com a delegacions diverses jornades per explicar el funcionament de la nova Oficina Virtual

Videos informatius