1/6/2017
ACTUALITAT

 Ja podeu pagar amb visa també el visat digital

S'ha implantat una millora que fa extensible el pagament amb visa a tots els tràmits de visat

El CAATEEB tenia implantada la passarel·la visa en els tràmits de visat presencial i en alguns tràmits de l'oficina virtual (per exemple, el pagament de l'informe d'idoneïtat, o altres).

Recents millores informàtiques han permès que la passarel·la visa es trobi disponible com a forma de pagament en tots els expedients de visat digital. Per aquest motiu a partir d'ara, quan tramiteu un expedient sempre podreu escollir si el pagament s'ha de fer mitjançant rebut domiciliat o passarel·la visa.

Com puc escollir la forma de pagament?

En el procés d'alta de l'expedient, en la pantalla de Facturació trobareu un menú desplegable que us oferirà dues opcions: REBUT DOMICILITAT o VISA INTERNET

Quins passos he de seguir per fer el pagament amb visa?

  1. En el procés d'alta de l'expedient, haver informat com a forma de pagament VISA INTERNET a la pantalla de Facturació (segons pregunta anterior)
  2. Apareixerà una finestra de color gris on haureu de VALIDAR les dades del pagador
  3. Quan ja s'hagi emès el visat per part del CAATEEB s'ha d'accedir a l'expedient i a la pantalla de Resum de Dades haureu de primer el botó REALITZAR PAGAMENT
  4. S'han de seguir totes les pantalles que apareguin fins que aparegui un missatge que informa que el PAGAMENT S'HA REALITZAT CORRECTAMENT
  5. Un cop l'entitat bancària que s'escaigui hagi confirmat el pagament, ja podreu accedir a la documentació visada a través de l'historial de documents de l'expedient 

NOTA: Tingueu en compte que si en el mateix procediment de visat, heu demanat també l'informe d'idoneïtat tècnica, tindreu dos botons per realitzar pagament: un correspon al pagament del visat i l'altre correspon al pagament de l'informe d'idoneïtat