15/02/2017 
ACTUALITAT  

 Pòlissa col·lectiva inclosa en el visat d’altres treballs 

El CAATEEB ha incorporat la possibilitat de visar tots els treballs professionals, exceptuant obra i seguretat, acollint-se a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva
 

A partir de l’any 2017 el CAATEEB ha incorporat la possibilitat de visar els tots els treballs professionals, exceptuant obra i seguretat, acollint-se a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva.


Des d’aquest moment en visar qualsevol treball de l’apartat “Altres treballs” de l’oficina virtual del CAATEEB, és a dir, informes, certificats, valoracions i taxacions, aixecaments planimètrics, ITE, certificats d’habitabilitat i/o eficiència energètica, treballs d’autorització d’activitats, etc., us podeu acollir a la cobertura de responsabilitat civil col·lectiva per al treball concret que esteu visant.

 

Per obtenir més informació us podeu posar en contacte amb el Servei de Validació al 93 240 20 60 o a través del correu electrònic visats@apabcn.cat.