21/06/2016 
ACTUALITAT 

 La revisió d'ITE en una jornada laboral 

El CAATEEB realitza el visat i validació d'idoneïtat dels informes ITE en el termini d'una jornada laboral.
 

El CAATEEB realitza el control del visat de l'informe ITE així com també la validació d'idoneïtat del contingut de l'informe en el termini d'una jornada laboral.

 

A partir de l'entrada en vigor del Decret 67/2015 el CAATEEB ofereix com a valor afegit al visat, la validació del contingut de l'informe ITE en relació als paràmetres descrits en el Document Guia 08. Aquesta validació d'idoneïtat aporta avantatges, no només al tècnic redactor sinó també a la propietat i a l'Administració

 

 

El torn de tràmits de sol·licitud de visat digital, és transparent. Podeu consultar el torn de sol·licitud de visat i idoneïtat d'ITE en l'apartat Torn de tràmits de l'Oficina Virtual del CAATEEB.