25/5/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 La importància de tancar els expedients

Actualitza el teu historial professional de visats comunicant  el final d’obra o bé la teva renúncia per delimitar la teva responsabilitat civil.
 

És molt important que comuniquis la finalització de les teves obres mitjançant el certificat final de obra, o bé la no realització de les mateixes mitjançant el tràmit de renúncia, per així delimitar la teva responsabilitat civil acotar la responsabilitat d’obra viva en cas de renúncia.

Validar el certificat de final d’obra o la renúncia et permet donar fe de data certa davant del client i davant de tercers (administració pública, companyies d’assegurances...), de la data de finalització de les obres o de la teva renúncia a la intervenció professional en aquestes obres.

D’altra banda, per poder passar a la condició de “Sènior” una vegada complerts els 65 anys i deixis d’exercir professionalment, és requisit imprescindible que totes les teves obres estiguin tancades o renunciades.

Per poder tancar les obres, tens a la teva disposició:


Com realitzar el tràmit des de l’oficina virtual?

Per acompanyar-te en el tràmit des de l’oficina virtual tens a la teva disposició els següents vídeos informatius:

 
Per a qualsevol dubte posa’t en contacte amb el Servei de Validació o fes la teva consulta mitjançant l’apartat “Consultes” de la teva oficina virtual.