5/6/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Qui tramita la sol·licitud del Certificat d'Aptitud? I en quin moment s'ha de tramitar?

Un cop realitzat l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici cal que la propietat (o el seu representant autoritzat) presenti a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·licitud del certificat d'aptitud.

Un cop realitzat l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici segons el model del Generador Informes IITE del Decret 67/2015, cal que la propietat (o el seu representant autoritzat) presenti a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·licitud del certificat d'aptitud indicant el codi d'identificació de l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici.

En relació al visat del document ITE, trobareu més informació sobre quan visem el document ITE en la pregunta freqüent: En quin moment visem el document ITE?

Encara que l'ITE resulti desfavorable, s'ha de tramitar la sol·licitud del Certificat d'Aptitud?

Sí, en tot cas, i siguin quines siguin les qualificacions de les deficiències recollides a l’informe, cal fer la sol.licitud del certificat d’aptitud, un cop aquest s'hagi emès. La resolució APTE del certificat d'aptitud, podrá ser APTE, APTE PROVISIONAL o APTE CAUTELAR, segons la qualificació d'aquestes deficiències. Trobareu més informació sobre la vigencia del Certificat d'Aptitud en el següent enllaç i en el Document Guia 08 sobre la Redacció d'informes ITE.  

Quins passos he de seguir per la tramitació de la sol·licitud del Certificat d'Aptitud?

  1. Per sol·licitar l'emissió del certificat d’aptitud cal omplir i tramitar la sol·licitud mitjançant el corresponent imprès.  Per a omplir aquest imprès es necessari el codi alfanumèric de 8 dígits de l’informe ITE que s’obté un cop s’ha tancat i signat digitalment l’informe IITE.
  2. Un cop omplert l’imprès s'ha de presentar i tramitar la sol·licitud de forma presencial,  a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i Serveis territorials d'habitatge  o a les Oficines locals d'Habitatge o de forma telemática a través de l'oficina virtual de tràmits.