7/9/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Com tramitar una renúncia per l'oficina virtual?

La renúncia és el tràmit mitjançant el qual el tècnic que té assumides unes determinades intervencions, desisteix o deixa de fer-se'n càrrec. Conegueu quins són els passos per al tràmit.

La renúncia és el tràmit mitjançant el qual el tècnic que té assumides unes determinades intervencions (visades pel Col·legi), desisteix o deixa de fer-se'n càrrec.

Cal tenir en compte que només es pot renunciar a aquells treballs no desenvolupats (Direcció d’execució, direcció facultativa, coordinació, permanència, col·laboració tècnica, ...), per tant no es podrà renunciar a la documentació ja tramitada (projectes, estudis de seguretat, informes, certificats,..).

En funció de si s’han iniciat o no els treballs parlem de diferents modalitats de renúncia

  • Renúncia Total. L’Obra NO està iniciada, per tant, el percentatge d’obra executada serà del 0 % i el tècnic renunciarà al 100 % de la seva intervenció.
  • Renúncia Parcial. L’Obra SÍ que està iniciada, el col·legiat haurà d’informar del percentatge d’obra executada, i adjuntar un informe de l’estat en el qual es troben les obres.

En ambdòs casos, el tràmit per sol.licitar la renúncia serà el mateix. Caldrà accedir a l’encàrrec del nostre expedient i seleccionar "Tràmits intermitjos" i en el desplegable escollir l'opció "renúncia".

Caldrà complimentar tots aquells camps obligatoris, aquells que portin un asterisc *:

  • Treballs a renunciar: Si hi ha més d’un treball, seleccionar al que es vol o tots els que volem renunciar
  • Total d’obra executada: 0% si no s’ha començat i el % que calgui si està iniciada (sent el 5% el mínim i el 95% el màxim)
  • Motius de la renúncia: Cal explicar perquè es renuncia
  • Marcar si cal o no que el CAATEEB notifiqui la renuncia a l’Ajuntament
  • Marcar si cal fer modficacions en les dades de l’encàrrec

A l’historial de documents, caldrà validar:

  • Imprès de  REN1-Renúncia: Informant de nou el % d’obra executada i els motius de la renúncia
  • En cas que l’obra s’hagi iniciat, caldrà adjuntar un document de IV-Informe tècnic, on caldrà expliar en quin estat es deixa l’obra i el % d’obra executada.

En aquest video informatiu trobareu tots els pasos explicats amb detall, per tramitar la renuncia per l'oficina virtual.