10/5/2017
PREGUNTES FREQÜENTS

 Quina és la vigència del certificat d'aptitud?

Resolem algunes preguntes freqüents sobre la vigencia del certificat d'aptitud de l'edifici segons el Decret 67/2015.

El certificat d’aptitud és el document que emet l’Administració, en aquest cas l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, sobre la base de l’informe ITE presentat. Aquest document haurà d’identificar l’edifici, indicar el període de vigència i les condicions que s’estableixen sobre la redacció de ITE que s'estableixen en el Decret 67/2015

A continuació responem algunes preguntes freqüents sobre el certificat d'aptitud.  

 Quins tipus de certificat d’aptitud emet l’Agència de l’Habitatge? 

En funció de les deficiències que constin en l’informe de la inspecció tècnica, el certificat d’aptitud s’emet com a: 

 APTE L'edifici no presenta deficiències o les que presenta són qualificades com a lleus 
 APTE PROVISIONAL L’edifici presenta deficiències qualificades com a importants.
APTE CAUTELARMENTL’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si bé amb les mesures cautelars executades que hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns

 
Quina és la vigència del certificat d’aptitud segons el tipus?

En el quadre que s’adjunta a continuació s’indiquen els terminis de vigència del certificat d’aptitud:  

 APTE

10 anys

 APTE PROVISIONAL

 6 anys

 APTE CAUTELAR

3 anys

Quan s’emet el certificat d’aptitud?
El certificat d’aptitud s’emet un cop presentada la sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud informant del número de l’informe i, un cop realitzada la revisió administrativa de l’informe.  La notificació del certificat es farà a l’adreça que a aquests efectes s’indiqui en la sol·licitud.

 A partir de quina data es compta la vigència del certificat d’aptitud?

La data d’emissió de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fixa l’inici del còmput de la vigència del certificat d’aptitud.

El CAATEEB té publicat en l'apartat ITE dels tràmits destacats del Servei de Validació un recull d'informació relacionada amb la Inspecció Tècnica dels Edificis, així com recursos i eines per l'elaboració d'informes ITE i altres preguntes freqüents resoltes com ara: Qui tramita la sol·licitud del Certificat d'Aptitud? I en quin moment s'ha de tramitar? En quin moment visem el document ITE? .  

També podreu trobar altres preguntes freqüents respostes i altres en l'apartat d'Actualitat del Servei de Validació del CAATEEB.