31/05/2013 

Certificat d'Eficiència Energètica 

 

Certificat d’Eficiència Energètica. Presentació

 

El dia 1 de juny del 2013 entra en vigor el procediment de certificació energètica dels edificis, d'acord amb el Reial Decret 235/2013.

 

Aquest procediment comporta la realització per part d'un tècnic d'un certificat on es valorarà l'eficiència energètica de l'edifici, i que sera necessari per tal que l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) emeti una etiqueta que qualificarà l'edifici en funció de la seva eficiència.

 

Aquesta etiqueta serà obligatòria en qualsevol operació de compra o lloguer, i també s'haurà d'incloure en qualsevol acció publicitària que tingui el mateix objectiu. 

 

 

  Com visar/registrar el Certificat d’Eficiència Energètica

 

Podreu tramitar els vostres expedients de Certificat d’Eficiència Energètica, com qualsevol altre expedient del tipus "Altres treballs", tant presencialment com per l’Oficina Virtual.

 

La documentació que heu de presentar per tramitar el Certificat d’Eficiència Energètica és:

 

 Nota d’Encarrec-Pressupost (NEP)

 Certificat d’Eficiència Energètica (CEE)

 Documentació annexa al CEE (si s'escau): Es pot tramitar per aquesta opció la descripció de les millores enumerades en el Certificat d'Eficiència Energètica en un document redactat pel tècnic. A aquest document se li haurà d'afegir una Portada o deixar l'espai suficient per tal que s'insereixi correctament la 1ª etiqueta de visat digital.

 

Per poder visar des del WEB, cal que hagueu signat i entregat prèviament el Contracte d'Utilització del Servei de Visat digital WEB.

 

[+] Més informació Visat WEB.

 

El format del document que haureu de presentar com a Certificat d’Eficiència Energètica per l’Oficina Virtual, és el document pdf que heu obtingut de les diferents eines informàtiques que posa a la vostra disposició el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme  i afegir-li una portada amb les dades bàsiques d'identificació del treball, deixant l'espai necessari per poder inserir correctament la 1ª etiqueta de visat digital i evitar que al visar el document l'etiqueta tapi informació útil.

 

 Guia Ràpida 

 

Donat que la tramitació d'aques document amb l'ICAEN només la podeu fer per via digital, us recomanem que feu el visat/registre del mateix per l'Oficina Virtual.

 

 

 Recomanacions per evitar incidències en el tràmit del Certificat d’Eficiència Energètica (CEE)

  • És necessari posar una portada en el CEE.
  • És necessari posar una portada en els annexos que s’adjunten al CEE.
  • A l’apartat “identificació del edificio o parte que se certifica” s’ha d’informar del pis i el bloc de l’habitatge a certificar.
  • S’ha d’informar correctament el programa utilitzat per realitzar el Certificat (CE3X o CEX i CE3).
  • S’ha d’informar correctament la versió del programa utilitzat per realitzar el Certificat, segons el Ministerio de Industria.
  • Reviseu la selecció del tipus d’edifici (bloque, vivienda individual, unifamiliar, local).
  • Reviseu que la Qualificació energètica global d’emisions i la Qualificació energètica global de consum d’energia informada en el CEE, sigui la mateixa que la informada a l’Oficina Virtual del CAATEEB.

 

 

 Tarifes de tramitació del Certificat d’Eficiència Energètica

 

Preu visat presencial: 14,96 € + IVA

Preu visat digital: 12,00 € + IVA

 

La tarifa, tant de visat com de registre d’aquest treball, serà de 14.96 € + IVA.

 

La Junta de Govern ha decidit, per aquest treball, incrementar l’import del descompte de tramitació digital, en el cas de gestionar-lo per l’Oficina Virtual, com a mesura per facilitar la vostra competitivitat davant d’altres tècnics, així com per facilitar el pas a la digitalització d’aquest tràmit amb l’Administració. La tarifa d’aquest treball tramitat per l’Oficina Virtual serà de 12.00 € + IVA.

 

Aquest treball quedarà inclòs dintre de la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva del CAATEEB, juntament amb els Certificats d’Habitatge Usat i les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE).

 

 

 Tràmit amb l’ICAEN

 

L' ICAEN és l’organisme encarregat de gestionar la certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya. Mitjançant el seu procediment es farà la validació del certificat emès pel tècnic competent i s’obtindrà l’etiqueta d’eficiència energètica.

 

Per emplenar el formulari de sol·licitud a l’ICAEN cal que us acrediteu amb identificació digital. Els certificats digitals acceptats per fer aquest tràmit són:

 

  Firmaprofesional  Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
  IdCAT  Camerfirma
  DNI Electrònic  Altres
  

El CAATEEB ofereix diverses opcions de signatura digital, acceptades per l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya: IdCAT i Firmaprofesional.

 

Tal com us hem informat, si disposeu del DNI Electrònic podreu fer aquest tràmit amb l'ICAEN. Només necessiteu activar el PIN i disposar d'un lector de targetes.

 

Podeu adquirir un lector de targetes criptogràfiques al CAATEEB, sense necessitat de donar d’alta cap signatura digital.

 

Per instal·lar els drivers del lector, us heu d’adreçar al web corresponent:

www.firmaprofesional.coma la part inferior de la pantalla (de color negre) Soporte y Ayuda > Kit de instalación.

Arribat a aquest punt, heu de seguir els pasos que us indica la pàgina. El model de lector que heu de marcar és SCR3310.

 

Preu: 15,08 € + IVA

 

Feu arribar les vostres consultes al CAATEEB...

Podeu fer arribar les vostres consultes sobre Idoneïtat Tècnica, a través del web del CAATEEB, al següent enllaç:

http://www.apabcn.cat/ca_es/altres/Pagines/consultes.aspx