29/5/2012

Ajuntament de Terrassa

 Com tramitar comunicats i llicències d'obres amb l'Ajuntament de Terrassa

 

Presencialment

 

El ciutadà emplena un formulari on pot posar la referència(*), titulació i núm. de col·legiat dels documents tècnics que demana, o bé presentar-los en paper a:

 

Servei d’Urbanisme – Ca del Pantà, 20 (08221 Terrassa)

 

Per Internet:

 

Es poden presentar els documents tècnics de dues maneres:

 

. Pujar el pdf de cada document (visat o no).

 

. Posar la referència(*) telemàtica de cada document tècnic que demana, el número de col·legiat i titulació.

 

(*) La referència que es demana per fer el tràmit, és la que apareix sota el codi de barres de l’etiqueta de cada document visat o registrat, presencialment o per l’Oficina Virtual:

 

 

Per fer la tramitació per Internet, cal disposar de certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals acceptats per l’Agència Catalana de Certificació. Si no disposeu de cap d’aquests certificats podeu demanar el certificat digital IdCAT o Firmaprofesional al CAATEEB.

 

 Quins tràmits es poden fer:

 

Podeu tramitar i aconseguir la sol·licitud per a l’execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres amb l’Ajuntament de Terrassa, mitjançant la seu electrònica:

 

RÈGIM  TRÀMIT TRÀMIT EN LINIA
 COMUNICACIONS D'OBRES
 • Obres en general [CMOB]
 • Obres de serveis i instal·lacions [CMOB]
 • Comunicació d'obres
 • Comunicació d'obres de serveis i instal·lacions
 LLICÈNCIES D'OBRES MENORS
 •  Obres menors (intervencions mínimes) [ONOB]
 • Obres menors d'instal·lacions i serveis [RSOB]
 • Instal·lació de tanques, sitges... [TSOB]
 • Obres menors (intervencions mitjanes) [ONOB]
 • Instal·lacions de grues-torre [ONOB]
 • Obres menors vinculades a activitats [ONOB]
 • Obres menors d'instal·lacions de serveis [RSOB]
 • Llicència d'obres menors (sense projecte tècnic ni direcció facultativa)
 • Llicència d'obres menors (connexions al clavegueram)
 • Llicència d'obres menors (instal·lació de tanques d'obres, casetes provisionals i sitges)
 • Llicència d'obres menors (amb projecte tècnic i direcció facultativa)
 • Llicència d'obres menors (instal·lació de grues-torre)
 • Llicència d'obres menors (adequació de locals, naus i magatzems relacionades amb una activitat)
 • Llicència d'obres menors (obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal)
 LLICÈNCIES D'OBRES MAJORS
 • Llicències d'obres majors [OMOB]
 • Llicència d'obres majors

 

 

Podeu trobar més informació al Catàleg de comunicacions i llicències d’obres

 

Per a qualsevol dubte, restem a la vostra disposició en el telèfon 93.240.20.60, o a través del Canal de Consultes