Certificat d’aptitud

TRAMITACIÓ de l’informe d’inspecció tècnica

per sol·licitar el Certificat d'aptitud i/o sol·licitar subvenció

 

Un Informe d’inspecció tècnica, pot tenir varies finalitats, una d’elles pot ser la de sol·licitar el Certificat d’aptitud corresponent (seguint el procediment que preveu el Decret 187/2010) o la de sol·licitar subvenció.

 

Els Informes d'inspecció tècnica, pressentats al CAATEEB (a partir del dia 16/05/2011), s'han d'elaborar segons el nou model i s'han de presentar telemàticament a través de l'Oficina Virtual del Col·legi.

 

 Accés directe a Oficina Virtual 

 

Informe d’inspecció tècnica per SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’APTITUD

 

En el cas de que l’informe d’inspecció tècnica, sigui necessari per sol·licitar el Certificat d’aptitud de la finca, la tramitació en el CAATEEB es podrà fer de dos maneres diferents, SENSE gestió col·legial o AMB gestió col·legial:

 

Informe d’inspecció tècnica SENSE gestió col·legial 

El Col·legiat envia, a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, l’informe per visar-ho.

 

L’opció a l’Oficina Virtual es:

Altres Treballs_ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici).

 

Una vegada revisat l’informe per part del CAATEEB, el tècnic ja ho pot descarregar directament des de l’Oficina Virtual, imprimir-ho i portar-ho juntament amb la sol·licitud del certificat d’aptitud (corresponentment emplenada i signada), al Registre General de les Oficines del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

 

El cost del visat = 25€+18%d’IVA. A aquest preu s’ha d’incrementar el cost de la  prima complementària de la MUSAAT, si s’escau. 

Informe d’inspecció tècnica AMB gestió col·legial 

El Col·legiat envia, a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, l’informe per visar-ho, juntament amb la sol·licitud del certificat d’aptitud (corresponentment emplenada i signada), que és imprescindible perquè el Col·legi pugui gestionar el tràmit amb la Generalitat.

 

L’opció a l’Oficina Virtual es:

Altres Treballs_ ITE (Inspecció tècnica d’edificis) amb gestió de tràmit.

 

En aquest cas, és el CAATEEB qui s’encarrega de gestionar l’expedient amb el Registre General de les Oficines del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

 

El cost d’aquest tràmit transitori de l’ITE, inclosos els serveis de gestió col·legial = 39€+18%d’IVA. 

Informe d’inspecció tècnica per SOL·LICITAR SUBVENCIONS

 

En el cas de que l’informe d’inspecció tècnica, sigui necessari per sol·licitar subvencions, la tramitació en el CAATEEB serà la següent: 

El Col·legiat envia, a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, l’informe per visar-ho.

 

L'opció a l'Oficina Virtual es:

Altres Treballs _ ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici).

 

Una vegada revisat l’informe per part del CAATEEB, el tècnic ja ho pot descarregar directament des de l’Oficina Virtual, imprimir-ho i portar-ho al Departament corresponent.

 

El cost del visat = 25€+18%d’IVA. A aquest preu s’ha d’incrementar el cost de la  prima complementària de la MUSAAT, si s’escau.  

Informe d’inspecció tècnica per sol·licitar les dues coses:

per SOL·LICITAR EL CERTIFICAT D’APTITUD i  per SOL·LICITAR SUBVENCIONS  

 

En el cas de que l’informe d’inspecció tècnica, sigui necessari per sol·licitar subvencions, i a més es vulgui sol·licitar el certificat d’aptitud de la finca, la tramitació en el CAATEEB es podrà fer de dos maneres diferents:

 

Informe d’inspecció tècnica SENSE gestió col·legial 

El Col·legiat envia, a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, l’informe per visar-ho.

 

L’opció a l’Oficina Virtual es:

Altres Treballs_ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici).

 

Una vegada revisat l’informe per part del CAATEEB, el tècnic ja ho pot descarregar directament des de l’Oficina Virtual i imprimir-ho.

 

Per sol·licitar subvenció, el tècnic portarà l'informe al departament corresponent.

 

Per sol·licitar el certificat d'aptitud, el tècnic portarà l'informe juntament amb la sol·licitud del certificat d’aptitud (corresponentment emplenada i signada), al Registre General de les Oficines del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

 

El cost del visat = 25€+18%d’IVA. A aquest preu s’ha d’incrementar el cost de la  prima complementària de la MUSAAT, si s’escau. 

Informe d’inspecció tècnica AMB gestió col·legial 

El Col·legiat envia, a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, l’informe per visar-ho, juntament amb la sol·licitud del certificat d’aptitud (corresponentment emplenada i signada), que és imprescindible perquè el Col·legi pugui gestionar el tràmit amb la Generalitat.

 

L’opció a l’Oficina Virtual es:

Altres Treballs_ ITE (Inspecció tècnica d’edificis) amb gestió de tràmit.

 

Per sol·licitar el certificat d'aptitud, en aquest cas, és el CAATEEB qui s’encarrega de gestionar l’expedient amb el Registre General de les Oficines del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

 

Per sol·licitar subvenció, es el tècnic qui portarà l'informe al departament corresponent.

 

El cost d’aquest tràmit transitori de l’ITE, inclosos els serveis de gestió col·legial = 39€+18%d’IVA.

 

 Document Guia 05

Crirteris per elaborar un Informe de inspecció tècnica

 

Consulteu el DOCUMENT GUIA 05, on s'esplica el contingut i el procediment de tramitació d'un informe de inspecció tècnica, segons els paràmetres establerts al Decret 187/2010, així com els objectius de la norma, el seu àmbit d'aplicació i els supòsits d'obligatorietat.

 

 Document Guia 05

 

 

 Més informació relacionada amb els Informes d’inspecció tècnica

 

En aquest enllaç trobareu el model d’informe i annexos, adreces d’interès on lliurar la documentació i eines de suport i ajuda, entre d’altres. 

 

 Més Informació