Llicència d’Obres o Comunicat

 Informe d'Idoneïtat BCN (e-llicències) 

 

El passat dia  25 de març de 2011 es va publicar en el BOPB la nova Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres. Aquesta ordenança (que va entrar en vigor l’1 d’octubre de 2011), té com a finalitat establir els diferents règims d’intervenció administrativa en les obres que es realitzin al terme municipal de Barcelona i regular llur procediment.

 

Per donar resposta a la nova Ordenança, l'Ajuntament ha posat en marxa una nova forma de tramitació de les autoritzacions d’Obra que permetrà gestionar de forma totalment telemàtica les sol·licituds. Això és possible gràcies al desplegament de l’expedient electrònic de Llicències/Comunicats d'Obra.

 

Els e-Projecte Barcelona és la culminació de més d’un any de treball entre l'Ajuntament de Barcelona i els col·legis professionals. Com a resultat d’aquest treball, s’han establert un seguit de models de projectes/documentacions tècniques, que ordenen el contingut de les seves diferents informacions, gràfiques i escrites, permetent l’estudi i revisió del projecte/documentació tècnica, per via telemàtica de forma àgil.

 

Així mateix, s’ha determinat quin serà el contingut documental i normatiu que validarà l’Informe d’Idoneïtat tècnica, i que serà requisit necessari per a la tramitació dels expedients.

 

 

 Més informació relacionada amb els Informes d’Idoneïtat de BCN

 

En aquest enllaç trobareu el text complet de l’Ordenança, una Guia que explica pas a pas com fer el tràmit de les e-llicències, unes plantilles amb les marcadors tipus corresponents segons el tipus de document a redactar, i un accés directe a l’Àrea Tècnica del CAATEEB, entre d’altres.

 

 Més informació sobre les e-llicències

 

 

 Sol·licita l’Informe d’Idoneïtat

 

Accediu directament a l’Oficina Virtual del CAATEEB, per sol·licitar l’Informe d’Idoneïtat, una vegada teniu fet el vostre Projecte o Documentació Tècnica, segons el document de resultat informatiu de consulta prèvia feta a través del web de l'Ajuntament de Barcelona.

 

  Accés directe a l’Oficina Virtual del CAATEEB