27/06/2017 

Informe d'idoneïtat CMH 2017 

Aquí trobareu tota la informació sobre la Convocatòria del 2017 de les subvencions per la millora de l'accessibilitat del Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH).
 

Vigència de la convocatòria 2017:  Important!

 

El termini de presentació de les sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat previ a la sol·licitud d’ajuts, s’obre el dia 28 de juny de 2017, l’endemà de la publicació de la Convocatòria 2017 en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i finalitza el 15 de setembre de 2017.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària. El tancament de l’admissió de sol·licituds d’Informe d’Idoneïtat es farà mitjançant una resolució del director general del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es publicarà en el BOPB i en el web www.cmh.cat.   

 

 

Aprovació de la Convocatòria 2017 per a la concessió de subvencions per a la millora de l'accessibilitat

 

La Direcció General del Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en data 20 de juny de 2017, ha resolt aprovar la Convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per a la millora de l’accessibilitat en edificis d’ús residencial dels municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat.
 
Podeu consultar més informació sobre el Programa Accessibilitat 2017 en la pàgina web del Consorci Metropolità de l'Habitatge.  També hi trobareu podeu trobar preguntes freqüents resoltes sobre la Convocatoria 2017.


 

L'Informe d'Idoneïtat CMH

 

L'informe d'idoneïtat tècnica es pot sol·licitar a l' Oficina Virtual del CAATEEB en l'apartat Subvencions CMH.

El cost TOTAL de l'Informe d'Idoneïtat CMH es de 250€ + IVA, que es faran efectius una vegada emès l'Informe d'Idoneïtat d'ALTA. El PREU INCLOU l'Emissió de 3 informes d’Idoneïtat:

 

  • Informe d'Idoneïtat d’ALTA d'expedient.
  • Informe d'Idoneïtat de Comunicat INICI de les Obres.
  • Informe d'Idoneïtat de Comunicat de TANCAMENT de l'expedient.

 

L'informe d'idoneïtat correspon a la verificació de la integritat formal i l’adequació del Projecte/Documentació Tècnica i de la resta de documents annexos necessaris per a la sol·licitud de la subvenció, d’acord amb el annexos del Conveni (Annex I i Annex II de l’ALTA d'expedient, Annex III de Comunicat INICI de les Obres i Annex III de Comunicat de TANCAMENT de l'expedient).

 

Documentació a preparar per l'obtenció de l'Informe d'Idoneïtat CMH

Segons l’abast de la intervenció i la normativa municipal per a la tramitació, caldrà presentar un Projecte o una Documentació Tècnica, el contingut del qual s’ajustarà a l'estructura i format definit amb el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH) i que es detalla a continuació:

 

 FASE 1 - ALTA de l'expedient

 

  • Annex I ALTA d'expedient - Projecte o documentació tècnica

 

Segons l'abast de la intervenció i la normativa municipal per a la tramitació, caldrà presentar a través de l’Oficina Virtual de CAATEEB, un Projecte o una Documentació Tècnica, seguint les instruccions de l'Annex I, que es detallen a continuació: 

 

Annex I - Contingut del projecte o documentació tècnica

Marcadors (del Projecte o Documentació Tècnica)

 

  • Annex II ALTA d'expedient - Altres documents necessaris per a la sol·licitud

 

Addicionalment a la presentación del projecte o documentació tècnica segons s'escaigui, caldrà presentar també l'Annex II, segons es detalla a continuació:

 

Annex II - Contingut de l'annex d'altres documents

Tots els documents han de tenir portada.  

  

 FASE 2 - INICI de les obres

 

  • Annex III COMUNICAT D'INICI de les obres

 

Amb un termini de 10 dies naturals des de l'inici de les obres, caldrà presentar segons l'Annex III la documentació d'inici d'obres, segons es detalla a continuació:

 

Annex III -  Comunicat d'inici de les obres

Tots els documents han de tenir portada.  

 

 FASE 3 - TANCAMENT de les obres

 

  • Annex III COMUNICAT DE TANCAMENT de les obres

 

Amb un termini de 30 dies naturals des del tancament de les obres, caldrà presentar segons l'Annex III la documentació de tancament de les obres, segons es detalla a continuació:

 

Annex III - Comunicat de tancament de les obres

Tots els documents han de tenir portada.  

 

Per aquesta fase, i per tal de simplicar la presentació de les factures, rebuts i justificants de transferència requerits pel CMH en aquesta fase, posem al vostre abast l'eina d'ajuda per poder comprovar els tres conceptes.

 

Eina d'ajuda - FASE 3 - Tancament de les obres