Decret 187/2010

 

Recordeu que a partir de dilluns 16 de maig de 2011, els ITE’s (informe de la inspecció tècnica) presentats al CAATEEB, s’hauran d’elaborar segons el nou model i a través de l’Oficina Virtual de forma telemàtica.

 

 

Seguint el mandat de la Llei del dret a l’habitatge, el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, institueix un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, i en definitiva porta a la pràctica un procediment per verificar el deure genèric que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar adequadament els seus edificis de manera que sempre estiguin en condicions d’ús efectiu i adequat”.

 

Consulteu el text íntegre del Decret 187/2010, de la Inspecció Tècnica d'Edificis.

 

 

Document Guia 05

Crirteris per elaborar un Informe de inspecció tècnica

 

Consulteu el DOCUMENT GUIA 05, on s'esplica el contingut i el procediment de tramitació d'un informe de inspecció tècnica, segons els paràmetres establerts al Decret 187/2010, així com els objectius de la norma, el seu àmbit d'aplicació i els supòsits d'obligatorietat.

 

 Document Guia 05