Model d'informe, annexos i comunicat

 

 

Recordeu que a partir de dilluns 16 de maig de 2011, els ITE’s (informe de la inspecció tècnica) presentats al CAATEEB, s’hauran d’elaborar segons el nou model i a través de l’Oficina Virtual de forma telemàtica.

 

 

 

 L’ITE s’elabora seguint el model normalitzat de la Generalitat de Catalunya.

 

Aquest model el podeu trobar al web corporatiu de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

 MODEL d'INFORME normalitzat, annexos i comunicat

 

Per assegurar-vos de que sempre esteu fent servir el model vigent, cal que ho comproveu a la pàgina web de la Generalitat, cada cop que feu un Informe de la inspecció tècnica. 

 

 

 Document Guia 05

Crirteris per elaborar un Informe de inspecció tècnica

 

Consulteu el DOCUMENT GUIA 05, on s'esplica el contingut i el procediment de tramitació d'un informe de inspecció tècnica, segons els paràmetres establerts al Decret 187/2010, així com els objectius de la norma, el seu àmbit d'aplicació i els supòsits d'obligatorietat.

 

 Document Guia 05