Suport i Ajuda

 Exemple d’inspecció tècnica d’un edifici

 

Per consultar un exemple d’inspecció tècnica d’un edifici, i el contingut de les Sessions tècniques referents a aquest tema, podeu accedir-hi directament a l’apartat web de l’Àrea tècnica del CAATEEB.

 

 Apartat web de l’Àrea tècnica

 

 

 Document Guia 05. Criteris per elaborar un informe d’inspecció tècnica d’un edifici

 

Aquest nou DG-05, explica el contingut i el procediment de tramitació d’un ITE, segons els paràmetres establers al Decret 187/2010, així com els objectius de la norma, el seu àmbit d’aplicació i els supòsits d’obligatorietat.

 

 DOCUMENT GUIA 05 

 

 

 Guia per crear projectes amb marcadors

 

 GUIA

 

El link per descarregar els marcadors, serà el que correspongui depenent del tipus de document que vulgueu elaborar.

 

 

 INFORMACIÓ i CONSULTES sobre la tramitació de l’informe d’inspecció tècnica

 

Serveis al Col·legiat · Àrea de Visats

Bon Pastor, 5 · 08021 Barcelona

Tel. 93 240 20 60

informetecnic@apabcn.cat

www.apabcn.cat