Tramitació

 

Recordeu que a partir de dilluns 16 de maig de 2011, els ITE’s (informe de la inspecció tècnica) presentats al CAATEEB, s’hauran d’elaborar segons el nou model i a través de l’Oficina Virtual de forma telemàtica.

 

 

TRAMITACIÓ de l’informe d’inspecció tècnica

 

Un Informe d’inspecció tècnica, pot tenir varies finalitats, una d’elles pot ser la de sol·licitar subvenció o la de sol·licitar el certificat d’aptitud corresponent, seguint el procediment que preveu el Decret 187/2010.

 

En els dos casos, el Col·legiat envia a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, l’informe per visar-ho, i en el cas de sol·licitar el Certificat d'aptitud, també haurà d'emplenar la corresponent sol·licitud (emplenada i signada), que és imprescindible perquè el Col·legi pugui gestionar el tràmit amb la Generalitat.

 

L’opció a l’Oficina Virtual es:

Altres Treballs_ ITE (Inspecció tècnica d’edificis).

 

Per sol·licitar el certificat d'aptitud, és el CAATEEB qui s’encarrega de gestionar l’expedient amb el Registre General de les Oficines del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

 

Per sol·licitar subvenció, es el tècnic qui portarà l'informe al Departament corresponent.

 

El cost de gestió de tramitació de l’ITE, inclosos els serveis de gestió col·legial, és de 40,56€ + 21% d’IVA. Aquest preu inclou cobertura de responsabilitat civil derivada d’aquest treball professional, en les condicions de la pòlissa col·lectiva contractada pel CAATEEB i inclou, opcionalment, la gestió de la tramitació del Certificat d’Aptitud de l’edifici davant l’Agència de l’Habitatge.

[+] Info 

Document Guia 05

Crirteris per elaborar un Informe de inspecció tècnica

 

Consulteu el DOCUMENT GUIA 05, on s'esplica el contingut i el procediment de tramitació d'un informe de inspecció tècnica, segons els paràmetres establerts al Decret 187/2010, així com els objectius de la norma, el seu àmbit d'aplicació i els supòsits d'obligatorietat.

 

 Document Guia 05