Visats d'obres oficials

Les obres oficials són aquelles en les quals el promotor és l’Administració pública, estatal, autonòmica o local, o els organismes autònoms i la resta d’entitats de dret públic, vinculades a qualsevol de les administracions públiques.