16/11/2009

Nota d'encàrrec per visar el vostre treball

NEP Comunicació / Nota encàrrec i pressupost 

 

Imprès necessari per visar/registrar, TOTS els treballs que realitzin els col·legiats.


Aquest imprès NO és vàlid sense la signatura de l’arquitecte tècnic, aparellador i/o enginyer d'edificació, i es recomana que també porti la signatura del contractant i/o promotor.

 

 

Codi

 

 Nom

Imprès

Català

Imprès

Castellà

NEP1-11 Nota d'encàrrec

[+]

[+]

 

Codificació


Dintre de l’apartat “Objecte del Treball” de l'imprès de “NEP-09” hi trobaràs unes caselles on se’t demanarà un codi amb 2 dígits, aquí hauràs de codificar el teu treball professional.

 

 On pots trobar aquesta codificació?  

Per poder visualitzar correctament els impresos cal disposar de la versió 7.0 de l'aplicació Adobe Reader. El podeu descarregar de forma gratuïta:

 

 Adobe Reader