3/12/2012

Visat de final d'obra

​ 

 

Codi

 

Nom

Imprès

Català

 Imprès

castellà

CFH1-12(Imprès Generalitat) Certificat final d'obra i d'habitabilitat per a edificis d'habitatges

[+​]​

 

 

CFHA-12(Imprès Generalitat) Certificat de final d'obra i d'habitabilitat per a edificis d'habitatges. Anex.

[+​]​

 

CFO1-09

Certificat final de la direcció de l'obra.

Tècnic únic

[+]

[+]

CFO2-09 Certificat final d'obra amb direcció compartida amb un tècnic d'una altre titulació, per a obres que no siguin habitatges que hagin canviat els paràmetres d'habitabilitat

[+]

[+]

LFO1-09 Liquidació final d'obra executada

[+]

[+]

 

 

Descripció dels codis

  • Certificat final d'obra i d'habitabilitat per a edificis d'habitatges

El Certificat de final d’obra i habitabilitat és el document que, subscrit per la Direcció Facultativa de l’Obra nova d’habitatges, indica que aquests han estat construïts d’acord amb el projecte i la normativa aplicable, que són habitables, i que han estat acabats en una data determinada. Tot i que serveix per certificar obres d’habitatge, pot incloure també garatges i locals. 

  • CFO1. Certificat final de la direcció de l'obra. Tècnic únic

El Certificat de final d’obra (CFO) és el document emès pel Director de l’Obra mitjançant el qual s’acredita l’acabament d’aquesta.

El CFO de tècnic únic no el requereix cap organisme públic, només el demanen la Generalitat de Catalunya o certs Ajuntaments, per a les Obres de rehabilitació d’habitatges, quan el Promotor s’ha acollit a algun tipus de subvenció.  Malgrat això, es necessària l’expedició del CFO1 per marcar l’inici del còmput de la Responsabilitat Civil decennal.

  • CFO2. Certificat final d'obra amb direcció compartida amb un tècnic d'una altre titulació, per a obres que no siguin habitatges

El Certificat de final d’obra és el document que, subscrit per la Direcció Facultativa de l’Obra, indica que aquesta ha estat construïda d’acord amb el projecte i la normativa aplicable, en una data determinada.

És necessària l’expedició del CFO2 per marcar l’inici del còmput de la Responsabilitat Civil decennal.

  • LFO. Liquidació final d'obra executada

Document model recomanat per al compliment de les obligacions de la LOE, mitjançant el qual la direcció facultativa fa constar quin ha estat el valor de les unitats d'obra executada en el moment de la liquidació final de l'obra.

 

El tancament dels expedients d'Obra

 

Per a més informació referent al TANCAMENT dels EXPEDIENTS d’Obra, podeu consultar el DOCUMENT GUIA 02, on trobareu informació detallada dels requisits per poder fer el tràmit corresponent. Pendent d'actualització !

 

  

Per poder visualitzar correctament els impresos cal disposar de la versió 7.0 de l'aplicació Adobe Reader. El podeu descarregar de forma gratuïta:

 Adobe Reader (Enllaç extern)