13/1/2015

RC i assegurances

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional cobreix les reclamacions interposades a l’assegurat durant la vigència de la pòlissa, per danys causats a tercers en el desenvolupament de l’activitat professional dels treballs visats al Col·legi.
 

 

L’arquitecte tècnic que exerceixi qualsevol de les ocupacions pròpies de la professió per compte propi i de forma individual, tant si treballa com a liberal o si ho fa com a assalariat adquireix, en funció de les intervencions professionals que realitzi, una sèrie de responsabilitats de tipus civil i/o penal fixades per la legislació vigent.

 

Així doncs, és imprescindible i obligatori tenir cobertes les responsabilitats professionals mitjançant la subscripció d’una pòlissa de responsabilitat civil d'una mútua d’assegurances, que s’ha de mantenir mentre hi hagi risc de reclamacions, això és, en els terminis corresponents segons el tipus d’intervenció.

 

Validació de RC en el Visat

 

Per poder visar els vostres treballs, el CAATEEB valida que disposeu d'una pòlissa de Responsabilitat Civil vigent en el moment de la tramitació.

  • Si teniu una pòlissa de responsabilitat civil gestionada per la Corredoria d'Assegurances del CAATEEB, es fa la validació interna entre el CAATEEB i la Corredoria.
  • Si la pòlissa que teniu l'heu gestionat amb un altre agent que no sigui la Corredoria d'Assegurances del CAATEEB, cal acreditar-ho mitjançant còpia de la pòlissa, certificat de la companyia o rebut bancari on consti el número de la pòlissa i el període de vigència. Cal enviar el document acreditatiu a visats@apabcn.cat cada cop que caduca la pòlissa o cada cop que es fa un tràmit.

 

Recordeu que, normalment, la pòlissa de RC caduca en acabar l'any. Si envieu el document acreditatiu al contractar la pòlissa no caldrà aportar-lo cada cop que es visi, durant tot el període de vigència de la pòlissa.

 

Feu arribar les vostres consultes al CAATEEB...

Podeu fer arribar les vostres consultes sobre la pòlissa de Responsabilitat Civil, través del web del CAATEEB, al següent enllaç:

http://www.apabcn.cat/ca_es/altres/Pagines/consultes.aspx