4/1/2022

Drets de visats

Els drets de visat, són l'aportació econòmica dels col·legiats, com a contraprestació per la gestió col·legial, en la tramitació del visat de les intervencions professionals.

​​​​
Els preus inclouen: 

  • VISAT: El registre de la Nota d’encàrrec, la validació de les competències professionals d’acord amb la normativa vigent, la verificació que s’han realitzat els documents obligats segons la legislació actual, el certificat de visat sobre la identitat, titulació i habilitat legal del col·legiat per dur a terme el treball profesional visat per a cada treball que presenti a visar, la diligència del primer llibre, la custodia i arxiu de la documentació del treball durant 15 anys i la garantia de competència davant del contractant i l’Administració Pública. 
  • REGISTRE: el preu del registre de la Nota d’encàrrec / Pressupost a l’historial professional del col·legiat i la comunicació de l’encàrrec a la Corredoria d’Assegurances del CAATEEB. Cada tràmit preceptiu té el corresponent cost addicional segons tarifa 6.
     

Els preus no inclouen l’IVA del 21%.


Tarifa Servei de Validació​​​​