Codificació dels treballs professionals

 

Dintre de l’apartat “Objecte del Treball” de l'imprès de Nota d'encàrrec i pressupost (NEP), hi trobareu unes caselles on se us demanarà un codi amb dos dígits; aquí hauràs de codificar el teus treballs professionals.

 

 Com codificar els teus treballs?  

 

Per poder visualitzar correctament els impresos cal disposar de la versió 7.0 de l'aplicació Adobe Reader. El podeu descarregar de manera gratuïta:

 

 Adobe Reader