Què necessito per tramitar el visat?

Descarregueu-vos la informació que us ajudarà a saber quins documents i/o impresos necessiteu redactar i/o visar, segons el tipus d’intervenció professional.
 

En aquesta secció, trobareu tres taules que us guiaran a l’hora de tramitar els visats d’obra, els visats de seguretat i els visats de legalització.

 

Trobareu quins són els documents i/o impresos obligats, recomanats i opcionals, i quins s’adapten al CTE, així com què s’ha de presentar en el moment de l’alta del visat, de fer els tràmits intermedis, els finals, els modificats i les renúncies.