Què necessito per tramitar el visat? 

Descarregueu-vos la informació que us ajudarà a saber quins documents i/o impresos necessiteu redactar i/o visar, segons el tipus d’intervenció professional.
 

En aquesta secció, trobareu tres taules que us guiaran a l’hora de tramitar els visats d’obra, els visats de seguretat i els visats de legalització.

 

Trobareu quins són els documents i/o impresos obligats, recomanats i opcionals, i quins s’adapten al CTE, així com què s’ha de presentar en el moment de l’alta del visat, de fer els tràmits intermedis, els finals, els modificats i les renúncies.

 

No es pot visualitzar aquest element web. Per corregir el problema, obriu aquesta pàgina web en un editor HTML compatible amb el Windows SharePoint Services com ara el Microsoft Office SharePoint Designer. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor web.