Visat exprés

El Visat exprés és un servei que et permet visar per encàrrec i amb la màxima agilitat, a través del Punt de Servei de Visats.
 

On puc trobar aquest servei?

 

El Visat Exprés es pot entregar al Punt de Servei de Visats, que està situat a la planta baixa del CAATEEB (Bon Pastor, 5 · Barcelona), en horari de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores. Aquests expedients seràn tramitats pel Servei de Visats en l'horari establert:

 

HORARIS de l’Oficina de BCN

(des del 18/10/2010)

 

C/ Bon Pastor nº 5. 2ª planta. 08021 BCN

Telèfon: 932402060 / Fax: 932402371 

Visats, tramitacions i Centre d’atenció telefònica

De dilluns a dijous de 9:00h a 17:00h.

Divendres de 9:00h a 15:00h.

Contacte: visats@apabcn.cat

 

Atenció Signatura Digital

De dilluns a dijous de 9:00h a 13:00h i de 15:30h a 16:30h.

Divendres de 9:00h a 13:00h.

Contacte: visatdigital@apabcn.cat

* Servei tancat el mes d'Agost

 

Servei d'Atenció d’Idoneïtat Tècnica

De dilluns a divendres de 9:00h a 15:00h.

De dilluns a dijous (atenció amb cita prèvia), de 15:00h a 17:00h.

Contacte: informetecnic@apabcn.cat

Per resoldre dubtes, i per aclarir incidències dels expedients que teniu en procés de tramitació, demaneu directament pel tècnic encarregat de la validació del vostre expedient, que és qui signa l’informe de validació i incidències que heu rebut.

 

 Diptic Visat Exprés

Què s’hi pot tramitar? 

A través del servei de Visat Exprés pots realitzar els següents tràmits:
 

  • Alta expedients
  • Actes d’aprovació del pla de seguretat
  • Programes de control de qualitat (PCQ)
  • Certificats de compliment del programa de control de qualitat (CCQ1)
  • Relació dels controls d'obra i resultats (RCO)
  • Certificats de final d’obra (CFO)
  • Documentació de seguiment d’obra (DSO)
  • Documentació de seguiment del control d’obra (CCQ2)
  • Etc.

 

Com funciona? 

1. Cal portar o enviar la documentació al Punt de Servei de Visats

Els paquets es poden fer arribar per missatger, o els pot portar personalment el col·legiat o una persona autoritzada.

Cal presentar tota la documentació en un paquet únic (sobre, capsa o bossa), indicant a l’exterior que va adreçat a l’Àrea de Visats. 

 

2. Cal emplenar l’imprès de sol·licitud de tràmits i adjuntar-lo al paquet a tramitar 

 Sol·licitud de tràmits 


En tots els tràmits d’alta de visats en què el col·legiat sigui resident a la resta d’Espanya, cal presentar el full d’acreditació.
 


3.
Al CAATEEB tramitarem els expedients per rigorós ordre d’entrada

 

Com a màxim l’endemà (1), rebràs un correu electrònic en que et comunicarem si el Visat Exprés ha estat tramitat amb èxit o si s’hi ha detectat alguna incidència.

 

Tràmits amb incidència. Si es produeix alguna incidència, rebràs un correu electrònic amb les incidències detectades i la documentació quedarà pendent de resolució a l’Àrea de Visats. 


4.
Podràs passar a recollir la teva documentació visada al Punt de Servei de Visats

 

La recollida de documentació, igual que l’entrega, es pot dur a terme de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores. La pot passar a recollir el col·legiat o una persona autoritzada.

 

Els paquets que no es passin a recollir en un termini màxim de 15 dies, es retornaran per missatgeria al col·legiat/ada amb ports a pagar a destinació.

 

(1) Excepte per a aquells dies que precedeixin un festiu o un cap de setmana. 

Com faig el pagament?

 

El pagament d'aquest Servei cal realitzar-lo mitjançant domiciliació bancària.

 

Els drets de visat i les despeses de la MUSAAT es facturen al col·legiat/ada o a la societat professional registrada al Col·legi. No obstant això, es poden facturar al promotor o contractant del visat, a petició expressa d’aquests. 

 

Per poder facturar al promotor o contractant, caldrà una declaració expressa seva d’acceptació del càrrec i la indicació de la domiciliació bancària corresponent.  

 

Si ets resident a la resta de Catalunya o Espanya, hauràs de portar l’imprès d’autorització de facturació de visats.
 

icona pdf Declaració expressa d'autorització de facturació

icona pdf Autorització domiciliació bancaria